Miljardavtal till NRC Group

Kronbroarna sedda från Blåbärslandet mot Helsingfors centrum.Illustration: HELSINGFORS STAD/WSP/KNIGHT ARCHITECTS

Helsingfors stadsfullmäktige har godkänt start- och budgetramen för utvecklingen av en spårvägsförbindelse över Kronbroarna. Den reviderade kostnadsbudgeten är nu satt till cirka 3,3 miljarder norska kronor varav NRC Group kommer att utföra arbete för cirka 1 miljard norska kronor.

Kontraktet kommer att genomföras som ett alliansprojekt mellan NRC Group Finland, YIT och Helsingfors kommun. Dessutom kommer flera konsultföretag att bistå i projektet. Detta är det sjunde alliansprojekt som genomförs i Finland av NRC -gruppen.

- Vi har gedigen erfarenhet av genomförandet av alliansprojekt i Finland. Vårt första stora spårvagnsprojekt, i Tammerfors, öppnades för trafik i somras och levererades klart inom budgeten, i förväg och med mycket bra kvalitet. Vi är också på god väg med det hittills största projektet, spårvägen Spårjokern, mellan Esbo och Helsingfors, säger Henning Olsen, VD för NRC Group.

Projektet Kronbroarna startar hösten 2021 och beräknas stå klart 2026.

- Våra medarbetare har gjort en formidabel insats i projektets utvecklingsfas och har genom detta bidragit till att vi genomför ett annat spännande alliansprojekt i Finland. Med lanseringen av Kronbroarna i Helsingfors stärker vi vår position ytterligare och skapar en spännande arena för att vidareutveckla vår organisation. Det är glädjande att se att vår starka orderingång under första halvåret följs av nya solida kontrakt även under tredje kvartalet, säger Henning Olsen, VD för NRC Group.