Ryssland, Vitryssland och Kazakstan kommer att arbeta för effektivare trafik med järnvägsgods mellan Europa och Kina

Kazakiskt diesellok drar tåg i Semipalatinsk. Bild tagen nära Aynabulak, Kazakstan. Foto: Creative Commons Lic, kredit: David Gubler

EaEU:s regeringsmöte behandlade nyligen eurasisk transit- och hållbar järnvägstrafik. Rysslands, Vitrysslands och Kazakstans regeringschefer var närvarande i Bisjkek Kirgizistan den 20 augusti, när en avsiktsförklaring om främjande av hållbar eurasisk transit och järnvägstransport undertecknades mellan medlemsstaterna i Eurasiska Ekonomiska Unionen (EaEU).

Dokumentet skrevs under av Oleg Belozerow, VD och styrelseordförande för de ryska järnvägarna (RZD), Nurlan Sauranbaew, styrelseordförande för kazakiska järnvägarna (Kasachstan Temir Zholy), och Wladimir Morozow, direktör för den vitryska järnvägen.

Förklaringen bekräftar att parterna ämnar delta i gemenskapsprojektet UTCL ERA vilket innebär ett landmärke för projektets vidare utveckling.

Container och digitalisering

Parterna förklarade sig redo att gemensamt arbeta för effektivare containertransporttjänster mellan Europa och Kina, inklusive digitalisering av dessa tjänster, för att ytterligare öka kapaciteten för järnvägstransporter och för att möjliggöra införandet av nya tekniker i hela EaEU-området.

I förklaringen framhäver parterna betydelsen av det gemensamma transport- och logistikprojektet UTLC ERA för den eurasiska transiten och säkrar vidare stöd till företaget.

Drivande faktor

Det rysk-kazakisk-vitryska företaget, som transporterar nära 90 procent av transitfraktgodset på bredspåret 1520, som en del av reguljära containertåg mellan Kina och Europa, ska således bli en drivande faktor inom digitaliseringsprocessen i det hållbara transport- och logistikområdet inom EaEU.

UTLC ERA ska bidra till att införa ett enhetligt EaEU förfarande för godstransit. De planerade åtgärderna ska realiseras utan ytterligare finansiell belastning för kunderna.

Dokumentet tar i beaktande den digitala transformationen och introduktionen av tekniska innovationer som en nyckelfaktor för att öka effektiviteten och minska transaktionskostnaderna för hela den eurasiska transportsektorn.

Särskild vikt läggs vid att förbättra livscykelanalysen inom järnvägstrafiken och koldioxidneutral järnvägslogistik, så att järnvägen kan bli ett attraktivare val för godstransport.

En nyckelfunktion

Alexej Grom, VD för UTLC ERA, underströk vid undertecknandet att digitaliseringen har en särskild roll att spela för järnvägstransporter, och att hans företag gärna genomför pilotprojekt.

- Järnvägstrafiken har i dag en nyckelfunktion, framför allt när det gäller att minska koldioxidutsläpp och miljöpåverkan. För att ytterligare stärka dessa fördelar är vi beredda att realisera framtidsinriktade pilotprojekt och innovativa tekniska lösningar för järnvägen, för att driva inte bara den eurasiska transiten, utan hela leveranskedjan mellan

Kina och Europa framåt. Tillsammans med våra partners och grannar i EaEU kommer vi snart att kunna införa en enhetlig fraktsedel. Jag är övertygad om att 2022 kommer att innebära ett genombrott vad gäller digitaliseringen av järnvägen, sade Grom.

Fakta om UTLC ERA

Aktiebolaget United Transport and Logistics Company – Eurasian Rail Alliance“ (Förenade transport- och logistikbolaget - Eurasiska järnvägsalliansen, eller UTLC ERA) erbjuder containertransporter på räls mellan Europa och Kina och vice versa. Bolaget grundandets enligt principerna om paritet mellan ryska järnvägarna RZD, vitryska järnvägarna ochkazakiska järnvägsbolaget, som vardera äger 33,33 procent av aktierna.

Företaget transporterar nästan 90 procent av transitfraktgodset genom Ryssland, Kazakstan och Vitryssland på bredspår 1520 som en del av de reguljära containertågen mellan Kina och Europa.

År 2020 uppgick UTLC ERA:s transportvolym till 547 000 standardcontainrar (TEU), vilket innebar en ökning med 60 procent jämfört med 2019. Under de första sex månaderna 2021 transporterades 200 TEU mot Europa, vilket är 42 procent mer än under motsvarande tidsperiod förra året.

Källa: UTLC ERA