Deutsche Bahn förbereder energihanteringsstrategi för Ukraina

Elektrifieringsarbeten vid ukrainska järnvägssträckan Kovel - Izov - landets gräns. Foto: Ukrgate

Tågoperatören Ukrzaliznytsia och Deutsche Bahn (DB) Engineering & Consulting tecknade avtal om tillhandahållande av rådgivningstjänster inom området energieffektivitet för Ukrainas järnvägssektor.

Enligt avtalet kommer DB Engineering & Consulting att utarbeta en investeringsplan för energieffektivitet och utarbeta ett nytt energiledningssystem för Ukrzaliznytsia.

Det ukrainska företaget bör utveckla en investeringsplan för energieffektivitet i enlighet med skyldigheterna inom ramen för samarbetet med Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling under järnvägselektrifieringsprojektet Dolynska - Mykolaiv - Kolosivka.

- Vi har redan tecknat ett avtal och inom en snar framtid kommer vi att börja samarbeta med den tyska konsulten som kommer att ge Ukrzaliznytsia professionell rådgivning om energieffektivitet. Järnvägen behöver moderna metoder för att minska driftskostnaderna, öka tillförlitligheten för järnvägstransporter och öka dess miljöprestanda. Och detta är inte bara ett krav från våra finansiella partners utan det behövs också för att man ska kunna hantera klimatförändringar, säger Oleksandr Kamyshin, tillförordnad styrelseordförande i Ukrzaliznytsia.

Enligt villkoren i kontraktet måste DB Engineering & Consulting utarbeta en investeringsplan för energieffektivitet inom 1,5 år, som identifierar prioriterade åtgärder och projekt.

Rekommendationerna och en färdplan för att erhålla ISO 50001-certifikatet kommer också att utvecklas och ett nytt energihanteringssystem för Ukrzaliznytsia kommer att presenteras.

För att genomföra avtalet med DB gick EBRD Shareholder Special Fund (SSF) med på att ge Ukrzaliznytsia ett icke-återbetalningsbart bidrag på cirka 370 000 euro som helt täcker betalningsbeloppet för konsultens tjänster.

DB Engineering & Consulting har valts ut som konsult till Ukrzaliznytsia baserat på resultaten från anbudsupphandlingen enligt EBRD:s regler och förfaranden. Uppdragsvillkoren för tillhandahållande av konsulttjänster utvecklades av EBRD tillsammans med Ukrzaliznytsias specialister.

Förbättringen av energieffektiviteten är en prioritet för Ukrzaliznytsia medan ett team av infrastrukturministeriet initierade projekten för att elektrifiera järnvägsinfrastrukturen och optimera inköp av el direkt från Energoatom, National Nuclear Energy Generating Company of Ukraine.

Källa: Ukrzaliznytsia