Alstoms vätgaståg Coradia iLint presenterades i Östersund

Franska Alstoms vätgaståg i Östersund. Foto: Alstom

Alstoms Coradia iLint, det första passagerartåget i världen som drivs av vätgas, gjorde sin debut på svensk mark i Östersund nyligen. Alstom presenterade tåget för lokala intressenter, transportmyndigheter, beslutsfattare och media för att visa upp Coradia iLints potential för hållbar transport i Sverige.

- Coradia iLint-tåget representerar en enorm möjlighet för Sverige att reducera CO2-utsläpp och till och med göra järnvägen koldioxidfri. Genom vätgasdriven regional kollektivtrafik kan regionala operatörer bli föregångare inom modern mobilitet. Det har nyligen skett i Tyskland, Holland och Österrike, som redan testat och antingen redan implementerat eller planerar att implementera, vätgaståg, säger Rob Whyte, VD på Alstom Nordics.  

Hållbar mobilitet utan kompromisser 

Genom lanseringen av Coradia iLint 2016, ett fossilfritt regionalt tåg som är ett verkligt alternativ till dieseldrift, positionerade sig Alstom som den första tågtillverkaren i världen som utvecklat ett vätgasdrivet passagerartåg. De första två helt vätgasdrivna iLint-tågen sattes i kommersiell drift 2018 i Tyskland, och har redan lagt över 100 000 kilometer bakom sig. 41 tåg har beställts i Tyskland, och i Österrike och Holland har framgångsrika försök genomförts. FNM i Italien la en order på 14 tåg i slutet av 2020.

Alstom är pionjärer inom flera hållbara mobilitetslösningar, i linje med ambitionen att underlätta den globala omställningen till transportsystem med ett lågt klimatavtryck. Coradia iLint är ett perfekt exempel på Alstoms åtagande att designa och leverera innovativa och miljövänliga lösningar. Det är världens första passagerartåg som drivs av en vätgas-bränslecell som producerar elektricitet för framåtdrift. Tåget är näst intill ljudlöst och släpper endast ut ånga och kondenserat vatten. Den har liknande kapacitet som ett vanligt regionalt tåg, med en maxfart på 140 kilometer i timmen, och jämförbar acceleration och bromskraft. Upp mot 300 passagerare får plats på tåget, och det har en räckvidd på 1000 kilometer. Den innovativa vätgasteknologin som Alstom använder har fått erkännande av industrin. 2021 förärades Coradia iLint med European Railway Award. Alstom gör också detta för att demonstrera att vätgas är ett potentiellt drivmedel för tåg i allmänhet, inte bara iLint.

Vätgaståg för icke elektrifierade sträckor

Coradia iLint är designat för att användas på icke elektrifierade järnvägssträckor och möjliggör rena och hållbara tågverksamheter. Det här är av stor betydelse för miljön. Att ersätta ett regionalt dieseltåg med ett vätgaståg kapar de årliga utsläppen motsvarande de årliga utsläppen från 400 bilar. Trots många elekrifieringsprojekt I flera europeiska länder kommer fortsatt en stor del av kontinentens räls vara icke elektrifierade under en överskådlig framtid. Coradia iLint använder den existerande infrastrukturen och det krävs ingen investering i elektrifiering. Alstom är störst på den svenska tågmarknaden, och har levererat över 1000 tåg. Alstom har flera stora underhållskontrakt och erbjuder underhåll i 19 lokala depåer, varav en i Motala och en i Västerås är specialiserade på tungt underhåll och renoveringar. Företaget leder också utrullningen av ERTMS1 I Sverige både ombord och vid spår, och levererar det standardiserade nationella trafiksystemet åt Trafikverket.