Desiro ML-tåg konverteras för östtyska ODEG

Tågoperatören ODEG:s passagerare från hansestäderna Rostock, Stralsund och ön Rügen kan nu erbjuda 68 ytterligare platser och ett område i första klass. Att förlänga tågen till rymligare fyrvagns system är särskilt fördelaktigt för den populära turistrutten till Rügen. Foto: Alpha Trains

Siemens Mobility, har på uppdrag av Alpha Trains, konverterat de regionala tåg, som för närvarande hyrs ut till tågoperatören ODEG (Ostdeutsche Eisenbahn GmbH) från tre- till fyrvagns tågsätt.

Med denna uppgradering har Siemens slutfört godkännandeprocessen när det gällde att förstora kapaciteten hos Alpha Trains Desiro ML-tåg för första gången på europeisk nivå.

Enligt specifikationerna för EU:s fjärde järnvägspaket måste en utbyggnad från tre till fyra enhetståg godkännas av Europeiska unionens byrå för järnvägar (ERA) med deltagande av de nationella tillsynsmyndigheterna.

Planen att utöka kapaciteten för de regionala tågenheterna möjliggörs av det flexibla envagnskonceptet hos Desiro ML-plattformen, vilket gör det möjligt att sätta in ytterligare en enhet. Den optimala användningen av hela tåglängden för sittplatser innebär att över 90 procent av fordonet är tillgängligt för passagerare.