Innovativt Malaysiskt lok för export presenterades

De nya loken är, enligt tillverkaren, i genomsnitt fyra gånger mer bränsleeffektiva än godstransporter på väg. Foto: SMH Rail

SMH Rail Sdn Bhd, Malaysias ledande tillverkare av rullande materiel och underhållstjänstleverantör, har presenterat sitt nyproducerade H10-serielok byggt med avancerad teknik som minskar lokets utsläpp avsevärt jämfört med tidigare modeller.

Det nya loket ger, enligt tillverkaren, ett egenvärde för miljön och järnvägens ekosystem tillsammans med innovation inom konstruktionsteknik som kommer att ge näring åt grön verksamhet.

Med ett mål i riktning mot grön mobilitet, ger SMH Rail värdefulla bidrag för att omdefiniera rörlighet på lång sikt för järnvägens hållbarhet. De innovativa loken kan potentiellt ersätta 100 lastbilar, minska koldioxidutsläppen med upp till 75 procent, bidrar till lägre trafikstockningar och är i genomsnitt fyra gånger mer bränsleeffektiva än godstransporter på väg.

Den praktiska designen garanterar, enligt tillverkaren, en hög tillförlitlighet och tillgänglighet för förbättrad driftseffektivitet, ökad transportkapacitet och minskade underhållsutmaningar, vilket resulterar i lägre totala livscykelkostnader.

Med mer än 60 procent av sitt innehåll lokalt tillverkat i Malaysia, markerar H10-serien lokomotiv en hörnsten för företaget på den globala marknaden för järnvägsindustri, anser även landets järnvägsinstitut.

Styrdelen med dubbla hytter uppfyller fordonet UIC-standarder och är konstruerad för tunga transporter och oavbrutna långväga tjänster. En av dess huvudsakliga egenskaper är dess förmåga att arbeta i svår terräng och väderförhållanden för kombinerad prestandasäkerhet med hög tillförlitlighet och tillgänglighet.

Fordonet är utrustat med fjärrstyrd övervaknings- och diagnostiklösning för att kunna tillhandahålla uppdateringar i realtid för järnvägsoperatörer. Detta gör det möjligt för järnvägsoperatörer att fjärrövervaka prestanda inklusive hastighet, underhållsbehov, bränsleförbrukning och felvarningar. Den stöder dataanalys som spårar vårdslös hantering, minskar risken för fel och förbättrar driftssäkerheten.

- Vi är fast beslutna att bygga innovativa lösningar inom den globala järnvägsindustrin. Med mer än 20 års branscherfarenhet är vårt syfte att kontinuerligt leverera enastående lösningar för våra globala järnvägspartners, även när det gäller kostnad, effektivitet och tillförlitlighet, säger Yang Berbahagia Datuk PK Nara, VD för SMH Rail.

Det första sändningen av de nya loken i denna serie levererades till Tanzania Railways Corporation som fick ekonomiskt stöd från Världsbanken för upphandlingsprojektet.