Tysk-schweiziska partners utvecklar en smart rälslösning

Digitaliseringen och miniatyriseringen av järnvägs- och spårunderhållet med hjälp av den nya mättekniken gör det nu möjligt att mäta överbyggnaden med kommersiellt tillgängliga industrisensorer, som tillfälligt kan installeras i underhålls- eller produktionsfordon. Foto: Messtechnik GmbH Track Solutions Germany

Järnvägs- och spårunderhåll PJ Messtechnik GmbH, ett ackrediterat testcenter, och voestalpine Track Solutions Germany GmbH, ett dotterbolag till voestalpine Railway Systems, kommer att samarbeta för att digitalisera järnväg och spårunderhåll för stadstransportsystem.

Detta tillvägagångssätt möjliggör för första gången smart digital mätning av räls och spår längs hela tunnelbane- och spårvägsnätet på mycket kort tid, följt av bearbetning med högpresterande frästeknik.

Minskad totalkostnad

- Vi är övertygade om att detta samarbete kommer att leda till en hållbar ökning av banans tillgänglighet för våra kunder samtidigt som de totala livscykelkostnaderna minskar. Vi har redan visat detta i vårt första gemensamma projekt, säger Jochen Holzfeind, teknisk chef på voestalpine Railway Systems.

Genom att kombinera respektive kärnkompetens hos de två företagen skapas ett unikt helhetserbjudande som leder till en hållbar ökning av spårets tillgänglighet och minskning av de totala livscykelkostnaderna.

Inom mycket kort tid kommer det att vara möjligt att registrera, digitalisera och visualisera järnvägens tillstånd för hela spårsystemet mycket effektivt.

Allmän rapport

Enligt de deltagande företagen kan de erhållna resultaten användas för målinriktad distribution av voestalpine Track Solutions mobila högpresterande frästeknik men de kan också användas som en allmän nätverksrapport.

För att verifiera förbättringen av tillståndet eller reparationen av skador, avrundas "det heltäckande bekymmerslösa paketet" med ytterligare en nätkampanj efter att järnvägsunderhållet har ägt rum.

I framtiden kommer återkommande eller kontinuerliga analyser att vara ett viktigt hjälpmedel vid omvandlingen från reaktiva till proaktiva underhållsstrategier som kommer att gynna stödet från de två samarbetspartnerna.

Mäter överbyggnaden

Digitaliseringen och miniatyriseringen av järnvägs- och spårunderhållet genom den nya mättekniken gör det nu möjligt att mäta överbyggnaden med kommersiellt tillgängliga industrisensorer, som tillfälligt kan installeras i underhålls- eller produktionsfordon.

Användning av speciella mätfordon krävs därför inte längre. Detta tillvägagångssätt gör det möjligt för nätoperatörer att enkelt och med rimlig ansträngning registrera överbyggnadens skick och därmed undviker de problem som t ex när överbyggnadsmätningsfordon inte är tillgängliga på grund av speciella frigångsprofiler.

Digitalisering av godstransporter

PJM är en internationellt känd systemspecialist för järnvägstransporter. PJ Messtechnik GmbH, som ett ackrediterat testcenter, genomför globala registreringstester för järnvägsfordon och tekniska inspektioner av räls och spårsystem och PJ Monitoring är ett teknikföretag inom digitalisering av godstransporter på järnväg.