Siemens Mobility vill delta i Serbiska järnvägsprojekt

Under förhandlingsrundan framhöll Siemens Mobilitys representanter att företaget är redo att stödja serbiska järnvägsprojekt, inklusive underhåll av lok, vagnar och bussar, som ger all nödvändig utbildning för anställda och teknik samt utbildningsutrustning så att Serbien bättre kan integrera sina järnvägar med det europeiska systemet. Foto: Siemens Mobility

Serbiska järnvägsprojekt har stor betydelse för Siemens Mobility, som är intresserad av att delta i modernisering, tillverkning och utbildning av unga järnvägsexperter.

Dessa frågor diskuterades under ett möte med landets minister för konstruktion, transport och infrastruktur Tomislav Momirovic, och representanter för serbisk järnvägsinfrastruktur, Srbija Voz och Srbija Kargo. Diskussionerna fördes under ett möte med en delegation från Siemens Mobility under ledning av VD Michael Peter och Udo Eichlinger VD på Siemens Serbia.

Den serbiska sidan har presenterat moderniserings- och byggprojekt med tonvikt på det kommande bygget av höghastighetssträckan Belgrad - Nis - Presevo - statsgränsen till Nordmakedonien.

De diskuterade också upphandling av elektriska tåg som kan köras med hastigheter upp till 160 km/h inom regional persontågstrafik över hela landet.

Ett annat ämne som fanns på dagordningen var möjligheten att anskaffa nya persontåg för Belgrads järnvägsnät och utbyggnad av BG Voza -linjer, samt underhåll av 16 Vectron multisystemlok, som förvärvades från Siemens av järnvägsfraktoperatören Serbia Cargo.

Minister Momirović påpekade att hela järnvägssektorn stod inför en rad svårigheter under den föregående perioden, men att extremt stora infrastruktur- och investeringsprojekt för närvarande genomförs i landet så att detta transportsystem kan återvända till sin rättmätiga plats så snart som möjligt.

Serbien bygger för närvarande höghastighetsjärnvägen på sträckan Belgrad - Novi Sad och ministern presenterade för Siemens -delegationen de andra projekten som genomförs i Serbien.

Den tillförordnade generaldirektören för serbisk järnvägsinfrastruktur Nebojsa Shurlan presenterade Siemens Mobilitys delegation verksamheten vid bygget av den 15,7 kilometer långa Sobovica - Luznice - Batocina -järnvägssektionen i Kragujevac, som också omfattar byggandet av ett 890 meter långt industrispår, vilket är extremt viktigt för Siemens fabrik i Kragujevac.