Spårvägen i Helsingfors skapar förvirring i trafiken

Spårvagnar vid korsningen mellan Alexandergatan och Mannerheimsvägen i Helsingfors. Depositfoto

Vid många gatukorsningar i den finländska huvudstaden Helsingfors är bilisten tvungen att stå på spårvagnskenor och vänta vid trafikljusen. Det finns inget annat ställe. Men bilisten måste vara beredd på att flytta på sig om det kommer en spårvagn.

- Spårvagnar är behändiga transportmedel för fotgängare. Men många bilister är rädda för de stora fordonen med förkörsrätt. Spårvagnskenor på gatan gör många bilister förvirrade, speciellt i korsningar. Var får man köra, var kan man stanna? frågar Helsingfors-tidningen Hufvudstadsbladet (HBL) retoriskt.

- En spårvagn i backspegeln är en skrämmande syn för många bilister, speciellt för dem som kommer från andra orter till Helsingfors och inte dagligen möter spårvagnar på gatorna. Men även många Helsingforsbor har stor respekt för spårvagnarna, som har förkörsrätt i alla korsningar utan trafikljus, skriver HBL.

Förutom spårvagnsskenorna finns ytterligare en sak som orsakar förvirring i vissa korsningar. Said hör till exempel en gatstump som löper parallellt med huvudstadens paradgata Mannerheimvägen, cirka 100 meter söderut från hallarna. Gatan är namnlös och enkelriktad, med biltrafik söderut, men spårvagnarna kör också norrut. I asfalten finns ett virrvarr av spårvägsskenor som hjälper till känslan av kaos.

- Här finns en del tvärstreck målade på gatan, främst kring spårvägsskenorna. De visar istället där man inte ska stanna med sin bil, för där riskerar man att stå i vägen. I korsningen finns två körfiler österut, men de är mycket otydligt utmärkta, i praktiken inte alls. Till vänster får man inte svänga dagtid, så jag tolkar korsningen som så att man kör rakt i vänstra filen och svänger högerut på Mannerheimvägen i den högra filen, säger trafikläraren Olli-Valtteri Laaksonen från Malms Bilskola, till tidningen HBL.

Några filer finns inte utmålade på gatan, inte finns det heller några trafikmärken ovanför, så han förstår läsarfrågan och förvirringen. Det enda som är tydligt den förbjudna vänstersvängen, förbudet gäller alla dagar klockan 6–23.

- Trafiken längs Mannerheimvägen är så livlig dagtid att vänstersvängar skulle stocka till trafiken i hela korsningen. Det här är annars ett av de få ställen i Tölö där man kan korsa Mannerheimvägen, så jag förstår att här tidvis säkert är ganska mycket bilar.

Olli-Valtteri Laaksonen anser att korsningen kunde planeras bättre och få några extra trafikmärken. Men här är det alltså tillåtet för bilar för ovanlighetens skull att köra på spårvagnsskenorna, eftersom det inte finns ett spårvagnsmärke som skulle förbjuda det, såsom det gör längs spåren som löper mitt på Mannerheimvägen.

- Där det finns ett spårvagnsmärke ovanför körfilen är det förbjudet att köra bil längs skenorna, förtydligar Laaksonen.

Men till den egentliga frågan: Var ska man stå och vänta på att trafikljusen ska skifta till grönt? Här finns inget entydigt svar.

– Man borde inte stanna på skenorna, men samtidigt borde man köra ända fram till övergångsstället, för annars kan det dröja länge innan trafikljuset växlar om till grönt, då många ljuskorsningar har sensorer som "känner" när det står bilar i kö. Så mitt bästa råd till bilisterna är: Var på alerten, följ trafikläget och blockera inte vägen för spårvagnar, men samtidigt ska den första bilen köra ända fram till trafikljuset och visa att här finns trafik som vill korsa vägen, säger Olli-Valtteri Laaksonen till HBL.