Rail Baltic Estonia tecknade kontrakt för tre järnvägskorsningar

För bygget av Loone ecoduct och Künka vägviadukt tecknades ett kontrakt på 5,3 miljoner euro med YIT Eesti. Illustration: Rail Baltica Estonia

Rail Baltic Estland har tecknat två byggentreprenader för tre järnvägskorsningar längs landets Rail Baltica -sektion. Byggarbetet beräknas starta i oktober 2021 och kommer att vara klart till hösten 2023.

För bygget av Loone ecoduct och Künka vägviadukt tecknades ett kontrakt på 5,3 miljoner euro med YIT Eesti. Miljöproduktens längd är 80 meter och korsningens bredd varierar mellan 70 meter i korsningens mitt, upp till 80 meter i dess ändar. Den totala längden på Künka-viadukten är lite över 53 meter och bredden är 9,4 meter.

- Det här projektet är bland våra mest ambitiösa och ansvarsfulla infrastrukturprojekt under det här decenniet. Våra byggteam kommer att fortsätta vara i bästa form, och vårt mål är att säkerställa att Loone-ekodukten och Künka-projektet genomförs i tid och i hög kvalitet, och vi kommer att sträva efter att vi också kan delta i nästa Rail Baltica -upphandling, säger YIT Eestis styrelseledamot Margus Põim.

Ytterligare ett kontrakt på 2,3 miljoner euro tecknades med TREV-2 Grupp som kommer att bygga Tagadi-viadukten i Kohila. Den totala längden på Tagadi-konstruktionen kommer att vara 75 meter och bredden av viadukten uppgår till 9,4 meter, vilket ger två 3,5 meter breda banor.

- Byggandet av de olika Rail Baltica-objekten och förhoppningsvis huvudsträckan kommer att dominera den estniska infrastrukturbyggnadsmarknaden under de kommande åren. Å ena sidan utmanar projekten både staten som upphandlande myndighet och marknadsaktörerna, men med smart planering är det ett bra tillfälle för estniska företag både när det gäller den totala marknadsstorleken och vad gäller utvecklingen av ingenjörskompetens, säger Sven Pertens, styrelseordförande i TREV-2 Grupp.

Saustinõmme-överfarten, som är den första korsningen av Rail Baltica -linjen, ligger i regionen Saku. Viadukten slutfördes i början av detta år.

- I slutet av förra året lanserade vi ett dynamiskt upphandlingssystem för upphandling av Rail Balticas överfarter och ekodukter. Byggföretagen har reagerat aktivt på våra upphandlingar och konkurrensen har varit hård hittills. I år vill vi teckna byggentreprenader för åtminstone ytterligare tre korsningar och initiera byggupphandlingar för de andra objekten, säger Tõnu Grünberg, styrelseordförande i Rail Baltic Estonia.

Byggandet av Rail Baltica -järnvägskorsningar påbörjades i kommunen Rapla , i Kohila-disktiktet, i västra Estland. I slutet av 2020 tilldelade Estland ett kontrakt för design av en tågdepå i Ülemiste.