SKF vinner servicekontrakt för nya tunnelbanetåg i Berlin

Interiör i ett av Berlins nya tunnelbanetåg. Foto: SDTB/Malte Scherf

Stadler Rail och SKF tecknade ett långsiktigt avtal om att utrusta och serva Berlin U-Bahn-tåg. Detta kommer att bidra till att förbättra tågens tillförlitlighet och drifttid inom Berlins tunnelbanenät, som är Europas största.

Kontraktet, som är värt "flera miljoner euro", kommer att gälla under en 32-årsperiod, under vilken SKF kommer att leverera flera lösningar som sträcker sig från hjulsatslager och axelboxar till smörjsystem.

Kontraktet omfattas av ett prestationsavtal, som mäts mot en uppsättning KPI:er för att säkerställa högt kundförtroende.

Isolering av hjulsatser

Enligt avtalet kommer SKF att serva mer än 606 vagnar för U-bahn. Dessa ska byggas mellan 2022 och 2026 och detta avtal kan sträckas till att omfatta totalt 1 500 vagnar.

Sammantaget kommer SKF -kontraktet att omfatta leverans och service av bland annat mer än 12 000 hjullagerslager. Hjulsatsens lager är isolerade, och har en plasmabeläggning för att förhindra elektriska skador.

- Detta kontrakt kommer att ge tillförlitlighet och säkerhet för reservdelar under hela perioden. Detta syftar till att minska logistikarbetet och öka tillförlitligheten för både tågoperatören och Stadler Rail, säger Thomas White, Key Account Manager för Railways på SKF.

Avropsorder

År 2020 tecknade Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) och Stadler Rail ett ramavtal på 3 miljarder euro för leverans av 1 500 tunnelbanevagnar, inklusive leverans av reservdelar under en period av 32 år. Den fasta ordern omfattar leverans av minst 606 järnvägsvagnar.

376 vagnar kommer att bilda ett tågsätt på två till fyra vagnar. Kollektivtrafikoperatören har också på fast basis beställt ytterligare 230 vagnar med valfri avropsorder för 894 extra tunnelbanevagnar.

Berlins nya U-Bahn-tåg kommer att medverka till förbättrad åtkomst för att möjliggöra snabbare passagerarflöde och de har optimerats på olika sätt och är energieffektiva och har låg ljudnivå.