EU-kommissionen: Danmark tillämpar inte alla europeiska tågregler

EU-kommissionen uppmanar Danmark och Nederländerna att korrekt införliva EU:s regler om marknadsöppning och infrastrukturstyrning. Kommissionen inledde ett överträdelseförfarande mot länderna med en formell underrättelse. Danmark fick också en formell varning för felaktig tillämpning av EU:s regler för det gemensamma europeiska järnvägsområdet. Luxemburg tillrättavisades av brist på nationella åtgärder som säkerställer att järnvägsoperatörer har beredskapsplaner vid stora störningar. Foto: Euractiv

EU -kommissionen anser att Danmark inte tillämpar det europeiska järnvägsdirektivet till fullo. Den danska regeringen håller delvis med om detta.

I början av juni skickade EU-kommissionen ett så kallat öppningsbrev till den danska regeringen. Det beror på att man inte tror att Danmark tillräckligt har infört EU:s direktiv om genomförandet av ett ”gemensamt europeiskt järnvägsområde”, som i grunden är avsett att tillhandahålla ett effektivare europeiskt järnvägsnät.

Ett formellt meddelandebrev är ett slags varning från Bryssel och det första steget i vad som kan sluta i ett mål vid EU -domstolen om kommissionen och landet i fråga inte kan komma överens.