Entreprenörer för elektrifiering av finländska banavsnittet Hyvinge-Hangö har utsetts

Hangöbanan i närheten av Ekenäs järnvägsstation. Foto: Creative Commons Lic. Kredit: MKFI

Genom finländska Trafikledsverkets projekt elektrifieras banan mellan Hyvinge och Hangö på en cirka 165 kilometer lång sträcka.

Banan är enkelspårig och betjänar godstrafiken på banavsnittet Hyvinge-Karis samt även persontrafiken på banavsnittet Karis-Hangö. Med hjälp av elektrifieringen eftersträvas kostnadseffektivitet och utsläppsminskningar.

Konkurrensutsatts som två olika helheter

Elektrifieringsplanen för banavsnittet Hyvinge-Hangö godkändes i februari 2021. Entreprenaderna för elektrifieringen har nu konkurrensutsatts som två olika helheter. Konkurrensutsättningen gjordes som en Planera och Genomföra (PG) -entreprenad.

GRK Rail Oy har valts till elektrifieringsentreprenör för banavsnittet Karis-Hangö. I nuläget planeras och undersöks jordmånen på banavsnittet.

Arbetet med grundinstallationen inleds under sommaren. Arbetet framskrider från Karis i riktning mot Hangö. Elektrifieringsentreprenaden för banavsnittet Karis-Hangö väntas bli klar under sommaren 2023.

Ratatek Oy har valts till elektrifieringsentreprenör för banavsnittet Hyvinge-Karis. Arbetet inleds i år med planering och jordmånsundersökningar. Elektrifieringen av banavsnittet Hyvinge-Karis väntas bli klar 2024.

PG-entreprenad möjliggör effektiv planering och genomförande

I entreprenadmodellen Planera och Genomföra (PG) ansvarar samma serviceproducent för planeringen och genomförandet av projektet. I PG-entreprenaden kan entreprenören överlappa tidtabellen för planering och genomförande samt utnyttja sina egna innovationer.

- De som valts till entreprenörer för elektrifieringen inom projektet Hyvinge-Hangö är erfarna experter inom byggandet av elektrifierade banor. I PG-entreprenaden har samma serviceproducent helhetsansvaret. I ett så omfattande projekt drar alla parter nytta av effektiva lösningar, berättar projektchef Harri Sakki vid Trafikledsverket.