Västmetron: Nya rökgasfläktar i Mattby och Finno testas nattetid

Mattby är ändstation för västmetrons första fas och därför ett viktigt centrum för anslutningstrafiken. Foto: Västmetron Ab

På Mattby och Finno metrostationer väster om den finländska huvudstaden Helsingfors samt banavsnitten och schakten mellan stationerna (Distby schakt på Finnviksvägen 15 och Finnviksvägens schakt på Finnviksvägen 22) kommer testning av nya rökgasfläktar att genomföras nattetid veckorna 35–37.

Surrande ljud

Under testerna kan ett surrande ljud tidvis höras i den närmaste omgivningen. Testerna sker på natten kl. 23.45–5.00 då metrotrafiken står stilla. Under testerna kommer fläktarna att drivas på lägsta möjliga effekt för att undvika buller. Vecka 37 förekommer dessutom oljud då brandlarmet ringer i samband med tester inför brandsituationer i närheten av cykelparkeringen vid den östra ingången till Mattby station, under Finnviksvägens brodäck.  

Finns i vertikala schakt

Rökgasfläktarna används i händelse av brand för att blåsa ut röken från de underjordiska utrymmena längs kanaler med röksektioner.

Rökgasfläktar finns i metrolinjens vertikala schakt samt i metrostationernas östra och västra ändar. Fläkttesterna är en del av den övergripande testningen på metroavsnittet Mattby–Stensvik. Systemens funktion testas alltid även på nästa station, det vill säga för Finno innebär det att även systemen i Mattby där metron redan är i trafik behöver testas. Totalt har 15 rökgasfläktar installerats på avsnittet Mattby–Stensvik, medan avsnittet Gräsviken–Mattby har 32.