Tjeckiska tågoperatören ČD:s Vectron-lok har nått 10 miljoner körda kilometer

Vectron på väg i Tjeckiska Republiken. Foto: ČD Cargo

De tio Vectron -lok som tågoperatören ČD hyrde från ELL har hittills färdats cirka 10 miljoner kilometer i landet och i grannländer. Loken används främst av ČD på Berlinlinjen från Prag till Berlin, Hamburg och Kiel, men de körs också längs linjen Hungaria Express till Budapest.

Siemens Vectron -lok har en toppfart på 200 km/h. Det används dagligen mellan Berlin och Hamburg.

Deras effekt är 6 400 kilowatt. De är utrustade för drift på tre kraftnät (3 kV DC, 15 kV 16,7 Hz AC, 25 kV 50 Hz AC) och med tågskyddssystem för länder i Centraleuropa inklusive med den senaste ETCS- och GSM-R-radiokommunikationen.

Detta gör det möjligt för dem att transportera Hungaria-tåget över fyra länder på den nästan 1300 kilometer långa rutten från Hamburg till Budapest i ett stycke och utan att behöva byta lok.

Magisk gräns

Den dagliga sträckan för ett Siemens Vectron ELL -lok i ČD -tjänst är nästan 1 000 kilometer. Fem av loken har redan passerat en miljon kilometer, och den andra hälften av fordonen ligger inom räckvidden för den magiska gränsen på en miljon kilometer. Den högsta körsträckan uppnåddes med D-193 298, som den 10 augusti 2021 redan hade kört 1 074 853 kilometer.

Vectrons är de mest pålitliga draghästarna i ČD:s tjänst. Den genomsnittliga tillgänglighetgraden för dessa tio lok, beräknad från antalet timmar i en viss månad och antalet timmar som fordonen är ur drift på grund av ett fel, ligger på 99,24 procent.

 WKZ, källa ČD