Nya sätt för mer grön el: Deutsche Bahn säkrar vattenkraft från Norge

Gröna fartremsor står för grön el. Mängden grön el kommer att täcka energibehovet för cirka 40 000 tåg i Tyskland varje dag. Foto: Deutsche Bahn

- Nya leveranser av el täcker nästan en veckas dragkraftsbehov, säger DB -chefen Richard Lutz.

- DBs ambitiösa klimatskyddsplaner är för närvarande knappast genomförbara med endast tillgänglig tysk grön el. Därför undertecknar DB två ytterligare gröna elavtal i Tyskland.

Deutsche Bahn säkrar landgången till en helt grön strömförsörjning och bryter ny mark. Från och med 2023 kommer vattenkraft från Norge att göra dragströmmen i Tyskland ännu mer hållbar.

Täcker behovet

I tio år kommer vattenkraftverket Mågeli i södra Norge att förse Deutsche Bahn med nästan 190 gigawattimmar grön el per år. Nordsjökabeln Nordlink, som har anslutit elnätet i Norge och Tyskland direkt sedan april, gör detta möjligt.

Mängden grön el kommer sedan att täcka energibehovet för cirka 40 000 tåg i Tyskland varje dag. DB slutar därmed det första gränsöverskridande, långsiktiga gröna elavtalet, känt som det gränsöverskridande PPA. Partner är det norska statliga energibolaget Statkraft, baserat i Oslo. Jämfört med tillgången från kolkraft sparar vattenkraften från Norge upp till 146 000 ton koldioxid per år.

Strategisk betydelse

DB-vd Richard Lutz: - Tio år tidigare än planerat kommer Deutsche Bahn att vara helt klimatneutral år 2040. Våra ambitiösa klimatskyddsplaner kan för närvarande knappast täckas med den tillgängliga försörjningen av grön el i Tyskland. Detta kontrakt är därför av strategisk betydelse, för både partners och för klimatskyddet som sådant.

Mer än 100 000 ton koldioxidbesparingar varje år och nästan fyra dagars hållbar järnvägstrafik i järnvägsnätet resulterar i ytterligare två gröna elavtal som DB ingick i Tyskland. Under tio år kommer mer än 90 gigawattimmar vattenkraft levereras från regionen Schwarzwald till DB årligen. Partnern i kontraktet, som börjar 2023, är RWE.