Nu är spårvagnen en del av Tammerfors stadsbild

Tammerfors stad räknar med bättre luftkvalitet, mindre klimatutsläpp och en smidigare vardag tack vare spårvagnarnas entré i stadsbilden. Foto: Tampereen Ratikka

Den första delen av Tammerfors spårvägsnätverk invigdes nyligen efter tio års förberedelser. Prislappen för projektets första etapp uppgår till 376 miljoner euro.

Enligt bolaget Tampereen Ratikka underskreds budgeten med cirka 34 miljoner euro samtidigt som alla byggnadsarbeten slutfördes i förtid.

- Spårvägen handlar i största grad också om stadsutveckling. Cirka 15 000 bostäder har byggts i Tammerfors de senaste fyra åren. En stor del av de här bostäderna har byggts längs med spårvägsrutten, säger Lauri Lyly, Tammerfors borgmästare.

Den första preliminära planen för projektet godkändes redan 2011. Budgeten och den slutgiltiga projektplanen välsignades fem år senare. Bygget av det nya spårvägsnätet startade 2017 och testkörningarna började i fjol.

Investeringen i spårvägarna kostar staden 300 miljoner euro. I prislappen ingår också kostnader för kommunalteknik, ombyggda gator och trottoarer. Kostnaderna för att anlägga nya spårvägar uppgick till 250 miljoner euro. Varje enskild spårvagn kostar därtill 3,8 miljoner euro, vilket ger en tilläggskostnad på 76 miljoner euro. De totala kostnaderna uppgår därmed till 376 miljoner euro i detta skede av projektet.

Budgeten underskreds med 34 miljoner euro tack vare en så kallad alliansmodell som innebär att det blev lönsammare för alla samarbetspartner och cirka 300 underleverantörer att underskrida budgeten än att överskrida den, uppger Tammerfors stad.

Tammerfors stad har under projektets gång rådfrågat stadsborna och omvandlat responsen till konkreta beslut. Till exempel spårvagnarnas tillgänglighet för barnfamiljer och personer med funktionsnedsättning har utvecklats i samarbete med kommunens invånare. Spårvagnarna har tillverkats av Skoda Transtech på bolagets fabrik i Kajana.

Tampereen Ratikat kommer att sysselsätta cirka 130 personer. Den andra delen av spårvägsnätverket beräknas vara klart 2024.