Banedanmark genomför sluttester av ERTMS

Danmark genomför ERTMS fullt ut. Foto: Banedanmark.

Som ett av de första länderna i Europa ersätter Danmark alla föråldrade analoga signalsystem på sina stambanor med signalsystemet ERTMS. De gamla signalerna är slitna och ger upphov till fel och förseningar.

Det nya digitala signalsystemet kan snart användas mellan två städer på Själland. Innan systemet kan tas i drift måste Banedanmark genomföra de sista testerna. På linjen mellan Køge och Næstved är Banedanmark i full gång att lägga sista handen på utrullningen av ERTMS.

– Vi lägger nu sista handen på utrullningen av det nya signalsystemet mellan Køge och Næstved. Här har vi ersatt de gamla signalerna, som är tekniskt föråldrade med ett nytt, digitalt signalsystem. Det kommer att ge ett betydande tekniskt lyft, vilket bland annat betyder fler tåg i tid när det nya systemet har körts in ordentligt, säger Thilde Restofte Pedersen, chef för Signalprogrammet i Banedanmark.

Under de sista testerna kommer inga persontåg att köras mellan Køge och Næstved eller mellan Roskilde och Køge, som för tekniska skäl kommer också att påverkas av testerna. På dessa två sektioner blockeras dock endast några få planskilda övergångar till följd av testerna.

– Naturligtvis förstår vi de olägenheter som trafikanter och passagerare kan uppleva när det nya signalsystemet testas och tas i bruk. Därför gör vi alltid vårt bästa för att se till att trafiken påverkas så lite som möjligt. Vi tackar för förståelsen från trafikanter och passagerare medan arbetet på linjen pågår, säger Thilde Restofte Pedersen, chef för Signalprogrammet i Banedanmark.