Renovering av Sörnäs metrostation i Helsingfors startar

Syftet är, enligt kollektivtrafikbolaget HST, att genom renoveringen inte bara fräscha upp stationen utan även att öka tillgängligheten, bland annat för syn- och hörselskadade. Sörnäs metrostation öppnades 1984, två år efter att metrotrafiken på den första huvudlinjen från Järnvägstorget till Helsingfors Östra centrum hade öppnats. Bild: HMT Arkitektbyrå

På måndag börjar en grundlig renovering av metrostationen i Sörnäs, där nästan 60 000 personer passerar dagligen.

Tidigare i somras stängde godisaffären och kiosken på Sörnäs metrostation. De kommer inte tillbaka på ett tag.

På måndag inleds en omfattande renovering vid stationen. A-ingången vid Vasaskvären kommer delvis att rivas och ersättas med en ny ingång i glas. Även E- och G-ingångarna på Tavastvägen kommer att förnyas, liksom två av hissarna vid B-ingången på Vasaskvären.

Golv, väggar och tak i trappuppgångarna läggs om. Också utrustningen och belysningen byts ut.

- Renoveringen görs steg för steg så att passagerarna kan använda stationen hela tiden, skriver Helsingfors stads trafikaffärsverk HST i ett pressmeddelande.

De som rör sig i stationen får räkna med oregelbunden trafik eftersom delar av stationen kommer att vara avstängd. Av fem ingångar är fyra alltid i användning, liksom den ena av två hissar.

En del av isoleringen i metrostationens tak kommer att byggas om. Det här arbetet stökades delvis undan i samband med byggarbetena på Tavastvägen.

Renoveringen beräknas kosta drygt 10 miljoner euro.