Helsingfors återöppnade en viktig metrobro

Moderniserade bron över Skepparviken har öppnats för trafiken igen. Foto: Wikipedia, Creative Commons Lic.

Metrobron över Skepparviken är på plats igen. Metrotrafiken i Helsingfors har återgått till sin vanliga tidtabell.

Metrobron över Skepparviken i den finländska huvudstaden har förnyats under de senaste veckorna. På grund av arbetet gick det inte att använda metrotrafiken för att ta sig österut från Brändö. Brobytet gick planenligt, enligt Helsingforsregionens trafik (HRT). Detta innebär att metrotrafiken har återgått till det normala.

Under metroavbrottet avlägsnades spåren från den gamla bron, varefter bron revs. När rivningsarbetet hade slutförts byggdes överföringsbanorna och den nya bron flyttades till sin plats. Provkörningarna genomfördes framgångsrikt under natten mellan lördag och söndag.

Under trafikavbrottet genomfördes också arbete för att stärka metrobroarna på Igelkottsvägen och Sågaregatan. Utöver detta utnyttjades trafikavbrottet till olika underhållsarbeten på metrostationerna och banorna.

Konstruktionerna på bron över Skepparviken, som blev färdig 1972, uppfyllde inte längre de krav som ställs och behövde därför bytas ut. Brobygget blir helt färdigt, om allt går enligt plan, i oktober 2021.