Återhämtning för järnvägsgods på europeiska marknader 

Luftbild av ett europeiskt godståg. Foto: Abode Stock

Godstrafiken på Europas järnvägsmarknad har återhämtat sig under andra halvåret. Men det är stora skillnader mellan länderna i hur pandemin påverkat den europeiska järnvägsmarknaden. 

– Överlag har godstrafiken på järnväg påverkats minst av pandemin. I vissa länder har den till och med ökat något jämfört med 2019. Godstrafikens tillväxt har varit särskilt stark redan mot slutet av 2020. Samtidigt har även godstrafikens punktlighet ökat. En trolig förklaring kan vara minskningen i passagerartrafiken, säger Michael Stridsberg, utredare på Transportstyrelsen. 

Det är den internationella samarbetsorganisationen IRG-Rail (Independent Regulators Group Rail) som i en ny rapport beskriver utvecklingen på den europeiska järnvägsmarknaden. 

26 länder i Europa har bidragit med uppgifter om järnvägsnätet i respektive land och hur det används. Transportstyrelsen har bidragit för Sveriges räkning. 

Rapporten beskriver utvecklingen för gods- respektive passagerartrafiken under pandemiåren i jämförelse med 2019.