Schweiz: Åttonde byggsäsongen för Albulatunneln inleds 

Tunnelbyggnadsarbetet utförs i två skift, fem dagar i veckan. Samtidigt pågår intensivt arbete med renoveringen av stationen i Preda. Enstaka nattoperationer är där nödvändiga av säkerhetsskäl. Foto:Hraetische Bahn AG

Byggandet och borrningen av den 5 860 meter långa Albula-tunneln i Schweiz mellan Preda och Spinas har nått sin åttonde byggsäsong. Arbetet fortskrider enligt programmet. Byggnation pågår på olika arbetsplatser 

Detta under rigorösa men nödvändiga skyddsåtgärder bland annat på grund av pandemin. 

Under 2020 slutfördes utbyggnaden av valvsklädseln på den 1,3 kilometer långa dubbelskalstunnelsträckan från Preda-portalen till tunneln (heltäckande dränering/tätning och inre betongvalv på plats).  

I år fortsätter bottenförlängningen i tunnelavsnittet med enskalig valvsklädnad mellan grottan och den lösa bergsektionen i Spinas. Dessutom har installerats vägglamellerna, som täcker kabelkanalsystemen för den elektrotekniska utrustningen. 

Tillverkning av aggregat för betong enligt byggplatsens krav har inletts. För detta ändamål används tillfälligt lagrad albula-granit från tunnlar i ”Las Piazzettas” nära Preda. Terrängmodellering och omodling kommer att genomföras omedelbart under överinseende av byggets miljöchef. 

Preda tågstation 

Renoveringsarbetet på Preda-stationsområdet fortskrider enligt plan. Den befintliga «Zavrettabachbrücke» kommer också att utvidgas. 

Spinas tågstation 

Byggandet i Spinas station står stilla, men arbetet på stationen återupptas nästa år.