Uppföljningsorder: Stadler levererar ytterligare spårvagnar till Darmstadt

Stadler kommer att leverera 14 nya spårvagnar med lågt golv till Heag i Darmstadt. Foto: Stadler

Efter den första beställningen av 14 fordon i början av 2020 har transportföretaget Heag Mobilo beställt ytterligare elva spårvagnar från Stadler. Det totala värdet uppgår till cirka 100 miljoner euro.

De är den senaste generationen spårvagnar som Stadler sålde till Darmstadt-baserade Heag Mobilo som första kund i januari 2020. Då beställde transportföretaget 14 fordon för 62 miljoner euro.

Heag Mobilo utnyttjar nu en valmöjlighet från tidigare kontraktet och beställer ytterligare elva spårvagnar från Stadler.

- Den totala volymen för dessa två order är nu cirka 100 miljoner euro, skriver företaget.

De beställda spårvagnarna med lågt golv tillverkas av Stadlers dotterbolag Stadler Deutschland GmbH i Berlin. De kommer att ersätta spårvagnar med höga våningar som Heag tar ur drift efter 30 år.

Alternativa paragrafen lyder enligt följande:

- Paragrafen kan användas om planerade ruttförlängningar genomförs i trafikområdet och ett nytt trafikkoncept utarbetas för spårvagnarna".

Den nya flottan ska vara klar sommaren 2024.