Staden Diyarbakır undertecknar anbudskontrakt om spårvägssystem

Illustration om Diyarbakirs framtida spårväg. Foto: Diyarbakır Metropolitan Municipality

Turkiska Diyarbakır Metropolitan Municipality har undertecknat kontraktet för ett lätt järnvägssystem, för vilket staden har genomfört en anbudsprocess.

I anbudet beskrivs att det lätta järnvägssystemet (spårväg) som staden planerar innehåller riktlinjerna för genomförande och tillhandahållandet av bekväma, säkra och billiga kollektivtrafiktjänster i staden.

Diyarbakıra kommun tecknade ett kontrakt med Altaş Altyapı International Engineering and Consultancy Incorporated Company för projektanbudet, där de 5 starkaste företagen inom detta område i Turkiet bjöd. Efter sexmånadersperioden för slutförandet av projekten börjar genomförandefasen.

Spårvagnsstationer i Diyarbakir

- Vi planerar en introduktion av järnvägssystemet för invånarna i Diyarbakır år 2023, säger chefen för transportavdelningen, Hülya Atalay

Atalay förklarade att i Gazi Yaşargil Training and Research Hospital-området kommer det att finnas en lagerbyggnad, underhålls- och reparationsområde för tåg och ett område för driftkontor.

Atalay betonade att frågan om när järnvägssystemet kommer att starta trafiken:

- Jag hoppas att vi kan göra det senast 2023. Naturligtvis var det första steget i detta arbete att tillhandahålla genomförandeprojekt. Vi har slutfört denna etapp. Ett annat steg i detta är konstruktionen, det andra steget är tillgången på fordon. Vi planerar att slutföra dessa etapper på mycket kort tid och presentera järnvägssystemet för Diyarbakirs invånare senast år 2023.