Tyskland: Digitalt testfält för järnvägen öppnat i Cottbus

Tyska ministrar och representanter för järnvägsoperatören Deutsche Bahn samlade i Cottbus vid öppnandet av det nya digitala testfältet. Foto: Deutsche bahn AG

Transportsektorn och järnvägen kräver modern och effektiv forskning. Ett starkt järnvägssystem kan endast uppnås om forskningsresultaten används praktiskt.

Tillsammans med minister för infrastruktur och regional planering i delstaten Brandenburg, Guido Beermann, öppnade Andreas Scheuer, förbundsminister för transport och digital infrastruktur, det "öppna digitala testfältet" för det tyska centrumet för järnvägstransportforskning vid Federal Railway Authority (DZSF) nyligen i staden Cottbus.

Federal transportminister Andreas Scheuer:

- Vi skapar en unik forskningsmiljö i regionen Lausitz där vi idag kan testa vad som kommer att vara standarden i morgon: digitaliserad, automatiserad järnvägstransport. Detta megatestfält är ytterligare ett positivt bidrag till strukturförändringar i Lausitz brunkolsdistrikt. Eftersom de investeringar som görs här stärks både regionen och hela den europeiska järnvägsindustrin. Så här fungerar klimatskydd - med innovation och perspektiv för människorna i de regioner som drabbas mest av de senaste strukturförändringar.

Vid öppnandet av testfältet undertecknade förbundsminister Scheuer ett samförståndsavtal med Deutsche Bahn AG och Federal Railway Authority, där huvudfunktionerna i framtida samarbete beskrivs. En fryscontainer visades på plats som en demonstratör för testfältet, med vilket energibehovet för fryscontainrar på rälsen ska analyseras och den klimatneutrala transportkedjan ska möjliggöras i framtiden.

På det öppna digitala testfältet testas ny teknik och innovationer inom järnvägstransporter under verkliga förhållanden. I synnerhet ligger digitala innovationer som digital övervakning, innovativ driv- och styrteknik och automatisering av operativa processer i förgrunden.

Fokus riktas särskilt på undersökning av nya bullerskyddssystem. ”LärmLab21” byggs gradvis upp där för detta ändamål. Samarbetet mellan industri, forskningsinstitut, infrastrukturoperatörer, järnvägstransportföretag och myndigheter med avsikt att utveckla innovativa lösningar för järnvägstransporter främjas på lång sikt. DZSF arbetar med Deutsche Bahn AG inom denna sektor.

Det öppna digitala testfältet byggs i ruttnätverket mellan Halle (Saale), Cottbus och Niesky och använder cirka 350 kilometer huvudlinjer som bedrivs av DB Netz AG i delstaterna Sachsen-Anhalt, Brandenburg och Sachsen.