Storbritannien: Crossrail öppnar i mitten av 2022

Crossrail-stationen Bond Street. Linjen kommer att binda samman stationerna Paddington och Liverpool Street, via en tunnel under innerstaden och vidare till Abbey Wood. I maj 2018 öppnades pendeltågstrafiken mellan Heathrow och Paddington under namnet TfL Rail. Sträckan Paddington-Abbey Wood planeras öppna 2022. Foto: Crossrail

Efter att British National Audit Office (NAO) nyligen rapporterade att kostnaden för den nya Crossrail- linjen kan uppgå till 218 miljoner brittiska pund (255 miljoner euro) och att öppningen uppenbarligen kommer att försenades, förklarade företrädare för Crossrail Ltd och Transport for London (TfL ) att ramarna för budgeten enligt 2020-års budget kommer att uppnås och att linjen, även känd som "Elizabeth Line", kommer att starta trafiken år 2022.

Byggandet av tunneln mellan Paddington i väster och Abbey Wood i östra delen av den brittiska metropolen började 2010 med en budget på 14,8 miljarder pund (17,3 miljarder euro).

Starten av kontinuerlig drift var ursprungligen planerad till 2018, men var tvungen att skjutas upp flera gånger av olika skäl, inklusive en ombyggnad av signalsystemet. En kostnadsberäkning från december 2020 resulterade slutligen till ett värde av 18,8 miljarder pund vilket bekräftades av Department of Transport, London City Council och TfL.

Crossrail är en dubbelspårig pendeltågslinje som byggs genom London och dess förorter, delvis i tunnlar och delvis på befintliga banor. Den går huvudsakligen i öst-västlig riktning och planeras få namnet Elizabeth Line när den centrala delen är klar.

- Det är bra att Crossrail-projektet fortsätter att granskas och vi välkomnar rapporten från National Audit Office. Crossrail är ett projekt som alltid kommer att gynna London och regionen. Dess slutförande kommer nog att dröja. Som sådant kommer det att fortsätta att ha min personliga uppmärksamhet. Som rapporten erkänner har betydande framsteg gjorts och Elizabeth Line är på god väg att bli öppnad under första halvan av 2022. De senaste rapporterna var från sommaren 2021, understryker Londons transportrepresentant Andy Byford.

Crossrails chef, Mark Wild, välkomnade också NAO:s rapport och pekade på testkörningarna som började i maj 2021.

- Crossrail är fortfarande på rätt spår när det gäller öppnandet av Elizabeth Line under första halvan av 2022. Vi började nyligen med systemtestning, som kommer att fortsätta senare i år, med tåg som går enligt en ny tidtabell. Den återstående konstruktionen närmar sig sitt slut och vi har nu överlämnat fem stora nya stationer till Transport for London, som kommer att ha hand om Elizabeth Line. Den beräknade kostnaden för att kunna slutföra hela projektet uppgår oförändrat till 18,9 miljarder pund, berättar Andy Byford.