Nytt järnvägsforskningscenter öppnar vid Birminghams universitet

Centre of Excellence in Digital Systems vid University of Birmingham kommer att samla befintliga akademiska och industriella kapaciteter. Det kommer att innovera nya områden som stöder transformationsförändringar inom järnvägsteknik över hela världen. Centre of Excellence in Digital Systems är en del av brittiska UKR Research and Innovation Network (UKRRIN), ett nätverk av centra som stöder ny innovation inom järnvägstransporter. Foto: UKRRIN

Andrew Stephenson, Storbritanniens transportminister, har formellt öppnat ett nytt specialbyggt centrum vid University of Birmingham, utformat för att leverera specialistforskning inom järnvägsteknik.

Centre of Excellence for Digital Systems etablerades genom ett partnerskap mellan University of Brimingham och UK Rail Research and Innovation Network (UKRRIN) och med hjälp av investeringar från Research England.

Faciliteterna inkluderar hyttsimulatorer och ett signalstyrningscenter, liksom projektlaboratorier och annan teknik som möjliggör snabb, högkvalitativ forskning, genom proof-of-concept för demonstration och test.

- Detta nya centrum kommer att ha en avgörande roll för att säkerställa att vårt lands stolta järnvägstekniska förflutna fortsätter in i en ljus framtid. Det är viktigt att Storbritannien står väl framme och är centrum för transportinnovation eftersom vi "bygger oss bättre" från pandemin, och tillsammans med National College for Advanced Transport and Infrastructure (NCATI) kommer centret att ge värdefull utbildning, nya färdigheter och verkliga möjligheter för människor som kommer in i sektorn för första gången. Vi kommer att fortsätta att ha ett nära samarbete med centrumet eftersom det strävar efter att locka ett brett spektrum av talanger till transportsektorn, sade transportminister Andrew Stephenson, när han nyligen öppnade centret.

I maj 2021 blev NCATI en del av University of Birmingham-gruppen. Nu inleder institutionen ett speciellt samarbete mellan högre och vidareutbildning. NCATI kommer att dra nytta av universitetets internationellt erkända järnvägsexpertis och tillsammans med starkt stöd från industrin.

Dessutom kommer ett brett utbud av partners att hjälpa till att ta itu med sektorns eventuella kompetensbrister och alstra en ny generation av anställda inom Storbritanniens framtida järnvägs-, transport- och infrastruktursektor.