Första godståget avgick från HS2:s Willesdens logistik-nav

Under hela projektets livscykel avgår upp till sju godståg per dag från logistiknavet i Willesden. Ett tåg per dag anländer till navet och tar med byggmaterial, jord, inklusive betongsegment som sedan kommer att användas för att anlägga HS2s tunnlar i London-området. Foto: HS2 Ltd

Brittiska höghastighetssträckan HS2:s centrala logistikknutpunkt i Willesden gör det nu möjligt att "avlägsna" en miljon lastbilar från vägarna enbart i Londonområdet, vilket avsevärt minskar HS2-projektets miljöpåverkan.

Det första tåget som transporterade jordmassor från HS2-sträckans schaktningsarbeten i London lämnade nyligen logistiknavet i Willesden. Med 1470 ton jordrester avgick tåget kl 03:51 och körde till Barrington i Cambridgeshire, där jordmassorna kommer att återanvändas i ett nedlagt stenbrott för bygget av ett nytt bostadsområde.

Logistiknavet har tagits i bruk av HS2:s huvudentreprenör, Skanska Costain STRABAG joint venture (SCS JV), som bygger HS2: tunnlar genom London.

Navet kommer att användas även av andra Londonentreprenörer, såsom Balfour Beatty VINCI SYSTRA JV (BBVS JV) och Mace Dragados JV (MD JV), som bygger HS2:s station Old Oak Common respektive stationerna i Euston. Byggplatsen kommer att vara utgöra HS2:s ”bultande hjärta” i södra London.

 - HS2 har åtagit sig att förbättra miljöstandarderna i samband med byggandet, och avgången från det första logistiktåget från Willesden är bara en av de många åtgärder som vi vidtar för att göra det. Teamet som arbetar vid logistiknavet kommer att samordna godstransporterna på järnväg förklarar HS2:s projektdirektör Malcolm Codling.