Hamburg: Byggstart för Hamburg-Altonas nya järnvägsstation

Hansastaden Hamburg skapar utrymme för hotell och kontor vid den nya tågstationen med två separata 58 och 76 meter höga byggnader. En del av detta projekt utgörs också av ett parkeringshus med flera våningar med plats för 300 bilar och 600 cyklar. Bild: Möller Architechs

Resenärer i Hamburg-Altona får en ny järnvägsstation till långväga och regionala destinationer.

Styrelseledamot i tyska tågoperatören Deutsche Bahn-infrastruktur Ronald Pofalla, statssekreterare vid det federala transportministeriet Enak Ferlemann och Hamburgs förste borgmästare Peter Tschentscher gav nyligen klartecken för byggandet.

Den nya tågstationen Altona kommer att erbjuda ett större och bättre utbud av service för passagerare. Från och med 2027 stannar där ytterligare 380 tåg per dag, vilket är 25 procent mer än idag.

Dessutom blir anslutningarna snabbare, till skillnad från den tidigare terminalen sparar den nya genomfärdsstationen tid vilket innebär mer punktliga tåg.

Deutsche Bahn, DB, den federala regeringen och staden investerar totalt 548 miljoner euro i den nya stationsbyggnaden. Omläggningen av stationen kommer att skapa utrymme för en ny stadsdel med

1 900 lägenheter och ett fem hektar stort grönområde i anslutning till den nya stationen.

Den nya Altona-stationen byggs på platsen för dagens Diebsteich S-Bahn-station, som kommer att integreras i den nya byggnaden. Stationen består av tre plattformar med sex spår för lokal- och fjärrtrafik och en plattform med två spår för S-Bahn. Resenärer drar nytta av korta transfervägar i den helt barriärfria stationen.

Massor med sittplatser och shopping- och matställen kommer att ge här extra komfort. DB förbättrar också informationen som ges till resenärer. En speciell egenskap i den ”nya” stationen blir ett planterat grönt tak som det går att promenera på.

Fyra busslinjer integrerar den nya tågstationen i det befintliga transportnätet direkt från början.