Snart öppnas en ny tunnelbanestation i Berlin

Finslipning på tunnelbanestationen Museumsinsel, i Berlin. Foto: Wikipedia, kredit: Andre

Med stor spänning har berlinarna väntat på få veta detta datum. Det handlar om datumet för öppnandet av den 175:e stationen i Berlins och Europas största tunnelbanenät.

Den nya Museumsinsel-stationen (Museums-ön) vid linje U5 kommer att tas i drift den 9 juli 2021. De första persontågen stannar vid stationen vid middagstid denna dag. Det stora projektet "att stänga hålet på U5" kommer därmed till stor del att slutföras.

Endast ett fåtal återstående arbeten på ytan är då fortfarande nödvändiga, men detta kommer inte längre att påverka passagerardriften.

På grund av bra planering och stort engagemang från alla inblandade kan stationen till och med öppna för trafik mycket tidigare än väntat. De senaste Corona-relaterade utmaningarna bemästrades också tillsammans.

Istället för sensommaren eller hösten kan alla berlinare och tunnelbanefans se fram emot att se denna moderna och arkitektoniskt extraordinära tågstation redan på försommaren.