Nytt globalt innovationscentrum för järnväg öppnar i Wales

Tidigare Ekonomi-och transportministern Ken Skates presenterade planerna i maj 2021 för det framtida Global Center of Rail Excellence. Byggnationen startade något senare. Foto: Welsh Government

Detta ”Global Centre of Rail Excellence”, som kommer att byggas i Onllwyn, Wales ska utvecklas till en effektiv drivkraft för accelererad innovation inom järnvägsindustrin.

Enligt initiativtagarna kommer denna nya järnvägstestanläggning i världsklass som byggs vid en tidigare gruva i närheten av Dulais- och Swansea-dalarna i Wales, att omvandla det lokala området bland annat genom alstringen av nya högkvalitativa jobb, berättade den nya walesiska ekonomiministern Vaughan Gething vid sitt första besök till webbplatsen den 23 juni 2021.

Global Center of Rail Excellence (GCRE) - en tåg-, järnvägsinfrastruktur- och teknologiprovningsanläggning - kommer att förläggas på platsen för en gruva med namnet Nant Helen i Onllwyn, Wales. Gruvan bedrivs för närvarande av Celtic Energy.

Centrets unika kapacitet kommer att gynna forskningen i Storbritannien och i Europa. Det kommer att stödja innovation kring internationell järnvägsindustri.

Centret kommer att fungera som en testanläggning för avancerad grön teknik, som i sin tur kommer att fungera som en drivkraft för påskyndad innovation inom järnvägsindustrin.

Den walesiska regeringen har utvecklat denna idé till centrum från grunden och har samarbetat med experter från hela den globala järnvägsindustrin för att kunna nå fram till anläggningens invigning.

Som ett ytterligare tecken på den walesiska regeringens förtroende för projektet investerar den 50 miljoner pund för att stödja byggandet av den nya anläggningen.

Den walesiska regeringen har arbetat i partnerskap med Neath Port Talbot County Borough Council och Powys County Council för att utveckla förslag för GCRE.

Det är ett joint venture som bildades 2019 mellan den walesiska regeringen och både Powys och Neath Port Talbot-råd för att stödja projektutveckling och leverans. Förslagen är resultatet av ett samarbete med olika partners och omfattande engagemang och samråd med intressenter och lokala samhällen.