Frankfurt: T-spårvagnar ersätter alla R-vagnar och en av dessa hamnar direkt i ett museum

Alstoms nya T-spårvagn för tyska Frankfurt am Main. Foto: VGF

Frankfurt am Mains kollektivtrafikföretag VGF ersätter sina "R" -vagnar, som har använts länge i den tyska bankmetropolen, med nya "T" -spårvagnar. De första fordonen tillverkas av branchledaren Alstom.

En ungersk hemsida rapporterar redan om försäljningen av gamla "R"-vagnar till staden Budapest, med uppgifter om antal, leveranstider och till och med enhetspriser. Dessutom antyder man att affären redan är avslutad. Detaljer om försäljningen av "R" -fordon kommer dock att meddelas efter att avtalet har slutits.

Det är viktigt att överlämnandet av de använda spårvagnarna samordnas smidigt med leveransen av "T" - fordon och i enlighet med behovet av spårvagnar med lågt golv.

VGF har köpt 45 "T" - vagnar från Alstom. Under de kommande åren kommer de att ersätta de 38 ”R-” och sju ”Pt-spårvagnar” som används än så länge.

Men en sak är säker: Som vanligt kommer VGF att behålla ett fordon från den gamla serien och därmed utvidga sin flotta till att omfatta ett museumtåg. Den rymmer en viktig del av Frankfurts transporthistoria, inklusive den första spårvagnen med lågt golv