VR förbättrar tågtrafikplaneringen genom digital optimering

Stationen Dickursby norr om Helsingfors. År 1862 togs Stambanan här i bruk mellan Helsingfors och Tavastehus. En av dess sju stationer byggdes i Dickursby eftersom järnvägen där korsade den gamla landsvägen Åbo–Viborg (Kungsvägen). Foto: VR

Weoptit, ett optimeringskonsultföretag som tillhör koncernen Visma, har utvecklat en optimeringslösning som är lämplig för VR:s planering av pendlingsflottor. Optimering möjliggör högkvalitativ och komplex design som tar hänsyn till helheten.

Tiotusentals passagerare reser med pendeltåg i huvudstadsregionen i Helsingfors och södra Finland varje dag. Att planera användningen av utrustningen påverkar driftskostnaderna, kundens resekomfort och känsligheten i samband med trafikstörningar.

När det gäller pusslet om nästan 900 vardagliga avgångar vid Helsingfors 19 startspår var det viktigt att hitta en lämplig lösning.

Med hjälp av optimering finns en lösning med mindre ansträngning som både är lämplig och tar bättre hänsyn till helheten.

VR har god erfarenhet av att tillämpa optimering i tågtrafikplanering och företaget beslutade att beställa en optimeringslösning av Weoptit Oy, ett ledande optimeringsrådgivningsföretag i Norden.

Smidig kommunikation med bra planering

Pendeltågens dag börjar oftast vid Ilmala-depån norr om den finländska huvudstaden. Tågen förflyttas från depån till Helsingfors centralstation och till tåg som går därifrån. Under dagen reser enheterna flera hundra kilometer.

Under rusningstid körs de flesta tågresor i två eller tre enheter, medan det utanför rusningstid räcker med en enhet. Med god planering kan antalet enheter i trafiken hållas så liten som möjligt, vilket underlättar underhåll och därmed bidrar till smidigare trafik.

- Optimeringsprojekt balanserar ofta med motstridiga mål. Med hjälp av en optimeringsmodell av hög kvalitet är det möjligt att delvis automatisera lösningen på ett komplext problem och komma närmare alla avsedda mål, säger Joonas Ollila, VD för Weoptit.

Bättre lyhördhet för förändrade situationer

Weoptit tillsammans med VR:s lokala trafikplaneringsteam skräddarsyr en lämplig lösning på problemet. I synnerhet påskyndar lösningen också planeringen av onormala trafikdagar och förbättrar förmågan att reagera effektivt på förändringar.

- Kontinuerlig utveckling av flottdesign är viktig så att vi kan erbjuda våra kunder konkurrenskraftig tågtrafik utan att behöva kompromissa med kvaliteten. Lösningen som Weoptit utvecklat för oss är ett värdefullt stödverktyg för designers och förbättrar driftseffektiviteten avsevärt, säger Heidi Hartikainen, VR:s lokala planeringschef.

- Datahantering och olika optimeringslösningar har blivit allt viktigare i VR:s pendeltrafik, och den lösning som implementeras i samarbete med Weoptit representerar bäst i vilken riktning vi vill utveckla pendeltrafikverksamheten, kommenterade Antti Peura, VR:s chef för utveckling av digital handel.