Nederländerna öppnar eventuellt nedlagda linjer - kan gynna Tyskland

Tankvagn på kajen i Antwerpens hamn. Foto: Creative Commons Lic. Kredit: Smiley.tourist

Belgien, Nederländerna och Tyskland har gjort en ny kostnadsanalysanalys för att återaktivera historiska järnvägslinjen Eisernen Rhein (Järn- Rhen).

Det handlar om järnvägslinjen med industrihistorisk karaktär mellan hamnen i Antwerpen och Ruhrområdet. De flamländska dagstidningarna Belang van Limburg, Gazet van Antwerpen och Het Nieuwsblad rapporterade nyligen att Nederländerna, notoriskt försiktiga i denna fråga, öppnade dörren på glänt.

Belgien, närmare bestämt Flandern och hamnen i Antwerpen, har längtat efter ytterligare järnvägsförbindelse för godstrafik i riktning mot Ruhrområdet, men motstånd från Nederländerna har stoppat ytterligare framsteg i denna fråga.

Holländarna kritiserade det faktum att denna järnvägslinje går rakt igenom naturparken Meinweg i den holländska provinsen Limburg. Men faktiskt hade hamnen i Rotterdam alltid de största problemen med detta: konkurrens med hamnen i Antwerpen och med sin egen godstågförbindelse till Tyskland genom Betuwelijn.

Under åren 2016-2017 analyserades det huruvida det inte fanns något alternativ till rutten genom naturparken Meinweg. Detta resulterade i den sista versionen av planeringen, den så kallade 3RX-varianten, där rutten ska gå via Venlo.

Men även denna variant kunde hittills inte uppmuntra holländarna nämnvärt. Framför allt är den kostnadsanvändningsanalys som förbereds för återaktiveringsprojeketet ganska tunn i deras ögon, som den flamländska dagstidningen Het Laatste Nieuws skrev nyligen.

Dessutom stod det klart att arbetet med återaktivering och de nya byggnadsområdena bör uppskattas till cirka 590 miljoner euro och eventuella merkostnader bör uppgå mellan 407 och 762 miljoner euro.

Det var just dessa summor som fick Rotterdam-hamnen att lobba för eget 3RX-projekt, igen med argumentet att Nederländernas förslag skulle leda till mer konkurrens från hamnen i Antwerpen. Men nästa sommar kommer en ny beräkning att göras, vilket bör ta upp till ett år. De tre deltagande länderna Belgien, Nederländerna och Tyskland anser var för sig kunna bära en tredjedel av kostnaderna för denna nya kostnadsanalys.

Frågan är huruvida dessa nya fakta får Nederländerna att tänka om?

Experter och observatörer antar att Nederländerna försiktigt kommer att öppna sig. Under tiden finns det nya faktorer och omständigheter som inte fanns för 5 år sedan. Och den nya kostnadsanvändningsanalysen bör ta hänsyn till detta, skriver den flamländska dagstidningen Het Laatste Nieuws.

Detta handlar bland annat om kväveproblemet i Nederländerna och nya miljökrav. Detta gör godstrafiken med tåg betydligt attraktivare igen.