Banbrytande avtal undertecknat för höghastighetssträckan Dallas-Houston

Höghastighetståget, som kommer att trafikera längs linjen Texas Central och som byggs av Webuild kommer att likna det här N700-tåget som färdas idag mellan Tokyo Osaka i Japan Osaka. Foto: Texas Central

Undertecknandet av avtalet innebär att projektet nu befinner sig i en avancerad designfas, vilket flyttar byggstarten ett steg närmare ett projekt som ser ut att bli ett avgörande ögonblick för mobilitet i USA.

Byggkoncernen Webuild och dess amerikanska dotterbolag, Lane Construction, har tecknat ett slutligt avtal på 16 miljarder dollar med Texas Central LCC om bygget av den första riktiga höghastighetsjärnvägen mellan Dallas och Houston i USA.

Avtalet är det sista steget före den finansiella avslutningen, som planeras under de kommande månaderna, och avtalets undertecknande markerar också början på byggandet av ett verkligt megaprojekt, som kommer att ge snabba, säkra och miljövänliga tågresor, skapa tusentals jobb och ge ett stort lyft för regionens ekonomi.

Skapar jobb

Kontraktet är en unik möjlighet för Webuild, Lane och deras leverantörer. Cirka 17 000 direkta jobb ska alstras fram inklusive mer än 20 000 indirekta arbetstillfällen.

Uppskattningsvis 7,3 miljarder dollar material och komponenter från amerikanska leverantörer i 37 stater ska användas tillsammans med tjänster som tillhandahålls av högspecialiserade italienska leverantörer. När tågen tas i bruk ska mer än 1500 direkta jobb skapas.

Höghastighetsjärnvägen är ett av de enskilt största infrastrukturprojekten i USA när det gäller finansiellt värde.  Projektet är också transformativt för Webuild.

Det slutliga avtalet som undertecknades med Texas Central konsoliderar resultaten av fyra års arbete och analys av Webuild och Lane, vilket för projektet till det avancerade designfasen.

Det aktualiserar också värdet på det preliminära avtalet. Webuild och Lane kommer att övervaka anläggningsarbeten, som innebär design och konstruktion av de 379 kilometer järnväg, viadukter, byggnader och service för underhåll och annan utrustning, industribyggnader, tågdepåer och anläggningar.

En stor del av järnvägen kommer att gå på en banvall och dra nytta av koncernens erfarenhet av broar och viadukter.

Den påverkan som infrastrukturen kommer att innebära för invånarna och markägarna i regionen som järnvägen kommer att passera genom minskas till minimum.

Transformerande rörlighet

Höghastighetsjärnvägen Dallas-Houston kommer att förändra rörligheten mellan de två städerna. Baserat på Tokaido Shinkansen-systemet i Central Japan Railway, världens säkraste masstransportsystem, kommer höghastighetstågen att transportera resenärer med hastigheter upp till 320 km/h, vilket är snabbare än någon annan järnvägsservice i USA.

Resenärerna når endera destinationen på mindre än 90 minuter, med ett enda stopp vid Brazos Valley nära Texas A & M University. Avgångar sker var 30:e minut under rusningstid.