Spårvägens öde bestäms av Åbos nya stadsfullmäktige

Åbos planerade spårvägsnät. Karta: Åbo stad

En av de stora frågorna det nya fullmäktige i västfinländska staden Åbo ska besluta om är ifall en spårväg ska byggas i Åbo eller inte, skriver nyhetssajten Svenska Yle.

I dagens läge är åsikterna väldigt delade både inom och mellan partierna. Ifall ledamöternas ställningstaganden håller i sig fram tills beslutet ska fattas år 2024, kan den slutgiltiga röstningen om spårvägen bli väldigt jämn.

I och med De Grönas valförlust i Åbo föll flera politiker bort från kommunfullmäktige som stöder ett spårvägsprojekt, samtidigt som flera spårvägskritiker än tidigare i röstades in i fullmäktige i och med att Sannfinländarna knep flera mandat.

De Gröna gick back med 4 mandat, vilket innebär att de nu har 10 mandat i Åbo stadsfullmäktige, medan Sannfinländarna fick 4 flera mandat än förra valet, och nu har 9 mandat.

Enligt svaren i radiobolaget Yles valkompass är alla invalda fullmäktigeledamöter från Sannfinländarna, Centern och Kristdemokraterna emot spårvägen, medan alla ledamöter från De Gröna är för spårvägsinvesteringen.

Enligt de invalda ledamöternas svar i Yles valkompass kan röstningen om spårvägen bli väldigt jämn då Åbo stadsfullmäktige ska fatta investeringsbeslutet år 2024.

Många ledamöter anser att spårvägen är en för kostsam investering för Åbo i nuläget i och med att stadens skulder just nu är cirka 700 miljoner euro.

Preliminära beräkningar visar att kostnaderna för spårvägen skulle bli ungefär 400 miljoner euro.