Ryska järnvägsföretag tecknar ett gemensamt avtal för att utveckla vätgasdrivna lokomotiv

Avtalet undertecknades av Sergey Kulikov, till höger, styrelseordförande för RUSNANO; Oleg Belozerov i mitten, VD och ordförande i styrelsen för ryska järnvägar; och Dmitry Pumpyansky, ordförande för Sinara Group, till vänster. Foto: Russian Railways

Man hoppas att utvecklingen av vätgasbränsleceller för Rysslands järnvägar kan bidra till att minska utsläpp, buller och vibrationer.

Ryska järnvägarna tecknade därmed ett gemensamt avtal med flera intressenter i syfte att utveckla vätgaslokomotiv.

Ryska järnvägarna, RUSNANO och Sinara Group har tecknat ett samarbetsavtal för utveckling av ett lok med kraftkälla baserad på elektrokemiska bränsleceller och vätgas i kombination med litiumjonbatterier.

Ryska järnvägarna kommer att fungera som en potentiell kund för loket, Sinara Group (representerad av maskinbyggnaden som innehar Sinara Transport Machines (STM)) kommer att fungera som totalentreprenör och RUSNANO (dess dotterbolag och partners) kommer att fungera som en företagare med avseende på att skapa vätgasbränsleceller, ett energilagringssystem baserat på litiumjonbatterier och andra innovativa tekniska lösningar

- Andelen ryska järnvägarnas totala volym av växthusgasutsläpp är mindre än en procent. Från och med 2025 planerar vi att bara köpa elektriska lok, liksom lok som drivs av alternativa energikällor, såsom naturgas och vätgas. Detta kommer att hjälpa oss att minska skadorna på miljön ytterligare. Vi kan se hur miljön sätter en ny trend för vidare utveckling av hela järnvägsindustrin. Vätgasdrivna transporter på järnvägarna kan lösa uppgiften att minska utsläppen och buller och vibrationer. Enligt våra uppskattningar kan pilottesterna av huvud- och växellok genomföras under åren 2023-2024, förklarar Dmitry Pumpyansky.