VR Groups dotterbolag Finnlog utökar sin verksamhet med hjälp av 35 nya vagnar

Finnlog, som har specialiserat sig på vagndriftsservice för östra trafik, utökar sin verksamhet till att transportera virke och flis. Företaget investerar i 35 virkesvagnar som transporterar importerat flis och virke från Ryssland till Metsä Groups massafabrik i Joutseno. Importflisen kommer huvudsakligen från Metsä Groups egna Svir-sågverk. Foto: Finnlog

VR Groups ryska dotterbolag Finnlog utökar sin snabbt växande verksamhet. Företagets 35 nya vagnar möjliggör transport av flis från Ryssland till Finland.

- Finnlogs verksamhet har startat snabbt och det finns ett tydligt behov av den importtrafikmodell som erbjuds bland våra finska industrikunder. Vagnarna utökar vårt urval och stärker därmed vår konkurrenskraft avsevärt, säger Martti Koskinen, VD för VR Transpoint.

Finnlog arbetar med importtrafik mellan Finland och Ryssland. Finnlog grundades 2019 och har nu totalt cirka 350 vagnar för användning av VR Transpoints nyckelkunder.

Servicemodellen skapar tillväxtmöjligheter

I enlighet med VR Transpoints kärnverksamhet bygger Finnlogs verksamhetsmodell på utveckling av servicelösningar utifrån kundernas behov. Metsä Group hyr till exempel Finnlogs vagnar för sina egna logistikbehov. På så sätt kan Metsä Group ta hand om transportplanerna själva, men järnvägspersonalen ansvarar för genomförandet av planerna.

 - Finnlog avser att ytterligare utöka sin verksamhet till nya kunder och produktgrupper. Vi diskuterar för närvarande med flera av våra kunder. Det finns efterfrågan på importerad trafik i Ryssland, så det finns också mycket potential och vi investerar i detta, säger Koskinen.