Ett nytt anbud presenterades om bygget av Rail Baltica-bron över floden Neris

Den planerade bron nära Jonava kommer att bli den mest iögonfallande konstruktionsstrukturen för Rail Baltica och den längsta järnvägsbron i Baltikum. Bild: Rail Baltica

LTG Infra, företaget som ansvarar för genomförandet av Rail Baltica-projektet i Litauen, meddelade efter samråd om industrins behov, att man godkänner ett förnyat anbud för byggandet av en järnvägsbro över floden Neris.

- Den nya järnvägsbron över floden Neris nära Jonava är en av de mest utmanande och tekniskt komplexa tekniska strukturerna i samband med byggandet av Rail Baltica-järnvägen. Det kommer att vara den längsta järnvägsbron inte bara i Litauen utan också i de baltiska staterna. För att säkerställa att entreprenören kommer att kunna utföra en så utmanande uppgift har marknaden rådfrågats sedan den första anbudsinfordran och potentiella entreprenörer har ställts frågor och förslag, säger LTGI Infras VD Karolis Sankovski.

För att klargöra vissa tekniska krav avbröts den första anbudsinfordran efter en detaljerad teknisk specifikation mot bakgrund av deltagarnas kommentarer och nu har anbudsinfordran ställts igen.

- Ett av de strategiska målen för LTG-koncernens företag är transparenta anbud som garanterar bästa resultat. Med hänsyn till marknadsaktörernas anmärkningar tillkännager vi ett nytt anbud med ännu mer detaljerade delar av det tekniska projektet, förkortade tidsfrister, reviderade koncept och marknadsaktörernas förklaringar. Dessutom har förfarandet för utvärdering av anbud granskats och förtydligats, berättar K. Sankovski.

Järnvägsbron över floden Neris är ett exceptionellt objekt inte bara i samband med Rail Baltica-järnvägen utan också i de baltiska staterna.

Totalt skulle den nya bron nå en längd på 1 510 meter. Hittills sträcker sig den längsta bron i Litauen floden Dubysa nära Lyduvėnai och når en längd på 599 meter, medan den längsta bron för biltrafik sträcker sig över Nemunasfloden nära Jurbarkas och når en längd på 494 meter.

Den nya bron kommer att vara en del av en helt ny järnvägssträcka med spårvidd på 1435 mm för Rail Baltica mellan Kaunas och den litauiska-lettiska gränsen.

Rail Baltica är det största järnvägsinfrastrukturprojektet i de baltiska staternas historia. Genom genomförandet kommer en elektrifierad europeisk tvåvägs spårväg för järnväg att läggas. Den sträcker sig från Warszawa genom Kaunas till Riga och Tallinn.

Den totala längden på Rail Baltica-järnvägslinjen blir för hela Baltikums del 870 kilometer, varav går 392 kilometer genom Litauen, 265 kilometer genom Lettland och 213 kilometer genom Estland.

Projektet, vars kostnader beräknas till cirka 5,8 miljarder euro, är den största investeringen som syftar till att förbättra rörlighet och resemöjligheter, utveckla affärer, turism och varuutbyte i regionen.