Grekland återupptar persontrafiken på flera regionala järnvägslinjer

TrainOSE bedriver både passagerar- och godstrafik och har 637 anställda. Tågoperatören kör cirka 350 tåg om dagen, två tredjedelar av dem i förortstrafik, en tredjedel i regional- och fjärrtrafik. Foto: TrainOSE.

Enligt ett pressmeddelande som publicerades av den grekiska järnvägsoperatören TrainOSE kommer delar av persontrafiken, som var kraftigt begränsad på grund av pandemin, att återupptas senast den 18 juni 2021.

Dessa kommer huvudsakligen vara regionala tåg från Thessaloniki till Florina och Larissa, Volos - Larissa-linjen i Thessalien och den dieseldrivna Kiato - Egio-delen av peloponnesiska järnvägen.

På grund av brist på personal och fordon är trafiken till Kalambaka begränsad.

Rutterna Lianokladi - Stylida, den gamla byggnadssträckan Lianokladi - Bralos - Tithorea och banavsnittet Katakolo - Pirgos - Ancient Olympia saknar fortfarande nödvändig teknik.

Läget före pandemin när det gäller utbudet av tåg har fortfarande långt ifrån uppnåtts. Ytterligare förändringar förväntas dock på kort sikt.

Företaget transporterar 15,6 miljoner resenärer och 1,1 miljoner ton varor per år. Omsättningen från den ordinarie affärsverksamheten uppgick 2020 till totalt 60 828 116,01 euro 2016, varav 47 131 310,82 euro i persontrafik, 12 289 791,20 euro i godstrafik och 1 407 013,99 euro i busstrafik.

Järnvägsfordonen integrerades i ett eget företag under senaste privatiseringen och ingår inte i dess ramar. Detta företag äger sammanlagt 1160 järnvägsfordon.