Brittiska järnvägsbyrån ORR granskar säkerheten hos Hitachi Rail:s tåg Class 800

Hitachi-tillverkat tåg av GWR Class 800 Azuma färdas vid Castle Cary, i Storbritannien. Foto: Creative Commons Lic. Kredit: SavageKieran

Efter allvarlig trafikstörning till följd av upptäckten av sprickor i Hitachis tåg-serie 800 och 385 i maj 2021, kommer ORR att genomföra en översyn av händelsens inverkan på säkerhet och passagerare.

Brittiska Byrån för järnväg och väg (ORR) har meddelat att man gör en granskning för att kunna åskådliggöra de lärdomar som järnvägsindustrin kan dra av upptäckten av sprickor i tåg av Hitachis klass 800 och 385-serien i maj 2021.

ORR:s säkerhetsgranskare kommer att arbeta med Hitachi Rail och alla relevanta parter för att hitta den grundläggande orsaken till sprickor i domkraftsplattan och vid spärrfästet. De kommer att undersöka industriprocesser som rör bedömningen av säkerhetsrisker samt eventuell återtagande av tåg till service.

Denna del av granskningen kommer att gå djupare in på tekniska områden inklusive design, tillverkning och underhåll; behandla frågor, till exempel hur alla parter arbetade tillsammans; och ansvar för inspektion, underhåll, reparation och avhjälpande åtgärder, och hur dessa kan förbättras