En “digital tvilling” gör tågen mer tillförlitliga

Med hjälp av digital bild är det möjligt för tvillingar att skicka tåg till verkstaden vid behov. Det minskar antalet störningar eftersom dessa kan förhindras i förväg. Järnvägstrafiken blir mer punktlig och mer attraktiv. Foto: Siemens

Deutsche Bahn och Stadler utvecklar den första virtuella bilden av ett komplett tåg. Realtidsdata hjälper till att underhålla luftkonditioneringssystemet och dörrarna i god tid så att de inte skapar problem i framtiden.

Representanter för båda företagen har undertecknat ett samarbetsavtal. I det fastställs partnerskapet mellan ett järnvägsföretag och en tillverkare av rullande materiel. Båda parter ser samarbetet som en modell för andra järnvägar och tillverkare.

För Deutsche Bahn är den virtuella bilden av tåget en så kallad "digital tvilling". Den är också nyckeln till mer pålitliga fordon och mer kapacitet på skenorna.

Detta stöder också den klimatvänliga övergången till ny rörlighet. Det första tåget som har en digital tvilling är 429,1-serien från Stadler.

DB bedriver 28 sådana enheter i regional trafik i delstaterna Rheinland-Pfalz, Hessen, i delar av Baden Württemberg och i Saarland.

En prototyp utvecklas för närvarande med tekniken för registrering, programmering och överföring av data om tekniska utrustningen. Efter att detta första tåg har tagits i drift kommer de andra fordonen i flottan att följa. Systemet med den digitala tvillingen förväntas fungera felfritt för första gången redan under 2021.

Fokus för den virtuella bilden fokuseras inledningsvis på luftkonditioneringssystemet, dörrarna och tågets hjulsatser. Datamängden som erhålls från dessa system är gjorda med hjälp av konstgjord intelligens, bearbetad för att simulera fordonets funktioner.