Tyska järnvägsindustrin välkomnar startsignalen för landets första digitala rangerbangård

Redan 2020 togs beslutet om skapandet av ett federalt program ”Future Rail Freight Transport”, som också omfattar digitalt pilotprojekt, rangerbangården i München-Nord. www.bahn.de, Kredit: Oliver Betz

Tyska Järnvägsindustriförbundet (VDB) välkomnar startskottet för den första digitala rangerbangården i norra München.

- Effektiv manövrering är en förutsättning för framtidens rena logistik. Endast om den klimatvänliga godstrafiken på järnväg blir mer flexibel och snabbare kan dess andel öka massivt och detta är det enda sättet för EU att uppnå sina klimatmål. Järnvägsindustrin levererar tekniker för digital växling såsom artificiell intelligens (AI), sensorer och digital automatisk koppling (DAK). Detta testfält kommer att ha en enorm effekt, säger VDB:s VD Dr. Ben Möbius.

EU har med rätta satt sig målet att öka andelen järnväg i europeisk godstransport till 30 procent till 2030. Men för att kunna göra skäl för sin roll i ren rörlighet måste godstransporter på järnväg bli ännu mer attraktiva.

- Digitaliseringen av järnvägslogistik skapar mer kapacitet, ökar processeffektiviteten, förbättrar enstaka vagnstrafik och nätverkar olika transportsätt effektivt i en sömlös försörjningskedja, över många europeiska gränser, betonade Möbius.

DAK är nyckeltekniken för nästa generation av järnvägslogistik. I samspel med det digitala kontroll- och säkerhetssystemet ETCS ökar DAK tillförlitligheten och flexibiliteten för godstransporter på järnväg avsevärt och förkortar driftstopp i underhåll, vilket ökar antalet tillgängliga godsvagnar. Speciellt på automatiserade rangerbangårdar som den i München-Nord kan DAK utveckla sin fulla potential och också avsevärt öka arbetssäkerheten vid växling.

Tyska transportministern Andreas Scheuer och DB Cargos chef Dr. Sigrid Nikutta öppnar ett testfält för den första digitala rangerbangården.

- Denna dynamik för modernisering av järnvägslogistik måste nu vidmakthållas, sade Möbius.

För en framgångsrik övergång av DAK skulle cirka 450 000 godsvagnar och 17 000 lokomotiv behöva omvandlas och moderniseras i Europa.

- Denna grundläggande investering i framtidens intelligenta logistik måste hamna i fokus för europeisk finansiell planering från 2022, säger Möbius.

- Dessutom måste runda bordet för järnvägstransporter i det federala ministeriet för transport och digital infrastruktur fortsätta sitt viktiga arbete.

 Källa: VDB