Deutsche Bahn noterar åter fler passagerare sedan årets pingsthelg

Antalet tågpassagerare ökar igen i Tyskland. Foto: Stockfoto

Sedan pingsten har bokningar med Deutsche Bahn ökat betydligt. Icke desto mindre fortsätter företagsgruppen att lida av pandemins effekter, säger Bahn-chefen Lutz till medier.

DB-chefens hopp vilar ytterst på sommarens resor. Efter en kraftig nedgång under coronapandemin har antalet passagerare sedan pingsthelgen vid Deutsche Bahn ökat igen.

- Vi behöll passagerarmängderna på stabila nivåer trots kontaktrestriktionerna och masktvång, säger Bahn-chefen Richard Lutz till Funkes mediegrupp.

Pingsttrafiken var i sig ganska "livlig" och antalet bokningar har ökat avsevärt sedan dess.

- Det märks nu igen att människor vill komma ut och resa när de kan. Trots coronapandemin behöll DB till stor del sin normala verksamhet, trots att tågen ibland var nästan tomma. Järnvägen lider av det faktum att pandemin tar längre tid och återhämtningen kommer senare än förväntat, sade Lutz.

På kort sikt är DB:s förluster högre än prognostiserat.

Ytterligare en ökning att vänta på sommaren? Enligt rapporten gjorde Deutsche Bahn en förlust på 5,7 miljarder euro redan förra året. Den federala regeringen stöder företaget med direkt och indirekt coronahjälp på cirka fem miljarder euro. Under sommaren förväntar sig Lutz en ytterligare ökning av resenärerna:

- Passagerarnas förväntningar på DB kan förnimmas överallt i landet genom ökande antalet tidiga bokningar, sa DB:s vd till tidningarna.