Tyska delstaten Hessen planerar för återaktivering av bansträckan Aartalbahn

Ingången till Wiesbadens centralstation. Foto: Creative Commons Lic. Kredit: Martin Kraft

För delstaten Hessens huvudstad Wiesbaden, som ligger fyra mil från Frankfurt am Main, och som är en del av huvudstadsregionen Rhen-Main, är det viktigt att ha bra transportförbindelser till städerna och distrikten i regionen.

En stor del av den regionala pendeltrafiken fördelas mellan järnvägarna. Huvudstaden Wiesbaden är därför mycket intresserad av grundläggande förbättringar av regional järnvägstransport.

I detta sammanhang kan en återaktiverad linje, som Aartalbahn representera en viktig lösningskomponent för att göra trafiken mellan Wiesbaden och Rheingau-Taunus-distriktet mer klimat- och miljövänligt.

Sedan förkastandet av projektet CityBahn genom en folkomröstning i Wiesbaden den 1 november 2020 har en ny situation med förändrade ramvillkor uppstått för Aartalbahn.

Den gamla järnvägslinjen går mellan huvudstaden Wiesbaden, distriktet Rheingau-Taunus, Bad Schwalbach och Diez i Rheinland-Pfalz. I syfte att vidareutveckla regional järnvägstransport har de viktigaste aktörerna i projektet samlats för att diskutera hur man ska återaktivera rutten. Utsikterna är hoppingivande.