Predge startar internationellt samarbete

Schweizerische Südostbahn AG er ett privatägt järnvägsföretag. Man ansvarar för regionala och fjärrtransporter på järnvägsnätet i Schweiz och levererar årligen c:a 6 miljoner tågkilometer på egna och andra aktörers järnvägsspår. Bolagets uppdrag innefattar också underhåll och drift av det egna spårbeståndet. Foto: SOB AG

Luleåbaserade Predge samarbetar med Schweizerische Südostbahn AG (SOB) för att gemensamt utvärdera behov, praxis och utmaningar för datadrivet underhåll av järnvägsinfrastruktur.

Predge har utvecklat en molnbaserad plattform som erbjuder prediktivt beslutsstöd för underhåll av järnvägsspår. Predge’s lösning innebär att järnvägsaktörer bland annat kan bli mer proaktiva i sitt underhållsarbete för att undvika kostsamma störningar och i värsta fall driftsstopp.  

SOB står inför en omfattande digital transformation med målet att öka prestandan och bli bäst i klassen när det gäller effektivt underhåll av järnvägsinfrastruktur. Samarbetet med Predge är ett viktigt steg i den riktningen.

Spårbunden trafik är en allt viktigare sektor på vägen mot långsiktigt hållbara transportlösningar. För att nå ett säkert och effektivt transportsystem krävs hög kvalitet och driftsäkerhet både på den fasta infrastrukturen och rörliga komponenter som lok och vagnar. Den pågående digitaliseringen av järnvägssektorn säkerställer att vi får tillgång till mängder av data som kan integreras och skapa förutsättningar för optimering av underhållsåtgärder och säker drift. Vår långa erfarenhet av beslutsstöd för underhåll av lok och vagnar tillsammans med SOB’s kunskap och förståelse för spårunderhåll är en fantastisk plattform. Vårt samarbete kommer att påverka effektiviteten och kostnaderna och därmed stärka SOB’s verksamhet, säger Bengt Jonsson, VD på Predge.

Samarbetet innebär att Predge och SOB tillsammans utvärderar och kvalitetssäkrar analysresultaten för underhåll av järnvägsinfrastruktur. Målet är att man löpande ska kunna ta beslut om när och vilka underhållsåtgärder som ska säkerställa kontinuitet i trafiken. 

- Vi är glada över att ha hittat en teknologipartner med erfarenhet av prediktivt underhåll, som delar sin datavetenskapliga erfarenhet i utbyte mot vår praktiska förståelse. Vi ser fram emot ett produktivt samarbete som kommer att förbättra våra datainsamlings- och analys-aktiviteter och lyfta järnvägssektorn i Schweiz, och så småningom ännu längre, säger Daniel Siegenthaler, chef för teknik och underhåll på Schweizerische Südostbahn AG (SOB).