Grönt ljus för Helsingfors medverkan i Östbanan

För närvarande pågår planering av flera olika järnvägsprojekt i södra Finland. Karta: Finlands Kommunförbund

Finlands huvudstad Helsingfors har sedan i våras varit med i förhandlingarna om projektbolaget Östbanan, som kopplar ihop den så kallade flygbanan med rutten syd-finländska städerna Borgå och Kouvola. Nu godkänner stadsstyrelsen stadens medverkan i bolaget.

Bolagen Östbanan har grundats för att utveckla banan till Kouvola via Borgå. 25 städer och kommuner samt staten var med och förhandlade om grundandet av bolaget, som blev klart för en dryg vecka sedan.

Helsingfors stadsstyrelse godkände för sin del nyligen stadens andel i projektbolaget.

Förutsättningen för projektet är att flygbanan från Böle via Vanda till Kervo förverkligas. Avsnittet som går under namnet flygbanan är en del av förnyandet av stambanan, som sköts av rälsbolaget Finlandsbanan.

– Finanspolitiska ministerutskottets beslut om Östbanan är en utmärkt nyhet för Borgå och östra Finland. Att banan faktiskt blir verklighet kräver ännu mycket arbete, men projektet går nu framåt så att det kan konkret bli av, berättar Borgås stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.

Den finländska regeringens finanspolitiska ministerutskott beslutade vid sitt möte torsdagen den 21 januari förorda främjande av en spårtrafikinvestering österut. Förhandlingar om Östbanan, dvs. linjen Flygbanan–Borgå–Kouvola utgör utgångspunkten. 

– Flygbanan är en förutsättning för Östbanan. Flygbanan måste planeras så, att en förlängning av banan österut blir möjlig. Samtidigt måste man utreda förutsättningarna för en närtågsförbindelse mellan Helsingfors och Borgå och därutöver möjliggöra närtågstrafiken mellan städerna vid sidan av fjärrtågstrafiken, poängterar Jukka-Pekka Ujula.