Nederländernas största rangerbangård för godståg automatiseras

Rangerbangården, som är den största i Nederländerna och en viktig länk mellan hamnarna i Rotterdam och större industriområden i Europa, förses med ett toppmodernt helautomatiskt system för hantering av bangårdens verksamhet och underhållstjänster under 15 år. Foto: Siemens Mobility

Kijfhoeks rangerbangård i Nederländerna kommer att automatiserats och utrustas med digitala system. Målsättningen är att optimera gårdsdriften och förbättra effektiviteten, tillförlitligheten och säkerheten.

Tågoperatören ProRail B.V. undertecknade kontraktet på 110 miljoner euro med Siemens Mobility som kommer att tillhandahålla företagets Trackguard Cargo MSR32-automatiseringslösning.

Rangerbangården som ligger sydost om Rotterdam, omfattar 50 hektar, inklusive 14 ankomstspår, 41 klassificeringsspår och 12 stickspår.

- Den ökade automatiseringen av järnvägstransporter, system och processer har en betydande inverkan på godstransportens ekonomiska effektivitet, eftersom intelligenta system gör det möjligt att leverera varor snabbare, mer pålitligt och på ett mycket mer hållbart sätt. Som en global marknadsledare inom godsautomatisering och underhållstjänster kommer vår sofistikerade Trackguard Cargo MSR32-lösning och högt digitaliserade kundtjänster att göra det möjligt för Kijfhoek att på ett säkert sätt förbättra effektiviteten och tillförlitligheten i sin verksamhet, förklarade Andre Rodenbeck, VD för järnvägsinfrastruktur vid Siemens Mobility.

Automationslösningen gör enligt dess ledning, det möjligt för rangerbangården, att bedriva sin verksamhet med hög effektivitet, tillförlitlighet och säkerhet. Dessutom kommer de högt digitaliserade underhållstjänsterna att förbättra den allmänna verksamheten och minska de totala livscykelkostnaderna. Projektet är tänkt att slutföras 2024 och Kijfhoek kommer att fortsätta att driva minst 50 procent av kapaciteten under detta arbete.

Trackguard Cargo MSR32 är ett beprövat system som är särskilt utformat för att effektivt hantera och organisera järnvägsvagnarnas rörelser under godshantering och på rangerbangård.

Trackguard Cargo MSR32 möjliggör, säger tillverkaren, effektivisering av operativa sekvenser på alla nivåer, från tågankomst till tågavgång, och ger maximal möjlig automatisering för alla arbetscykler. Detta inkluderar rutt- och hastighetsstyrenheter för alla punkter, fördröjare och framdrivningssystem, samt den radiobaserade integrationen av rangerlokomotivet för noggrann  hantering av rangeringshastigheten.

Rangerbangården som ligger sydost om Rotterdam, omfattar 50 hektar, inklusive 14 ankomstspår, 41 klassificeringsspår och 12 stickspår.