Alstom och SNCF presenterar nya motorvagnen TGV M

Alstom presenterade nyligen den första motorvagnen av typ TGV M hos SNCF:s fabrik i Belfort. Foto: Alstom / SNCF - Eric Pothier

Efter första presentationen av TGV M:s karosskal den 16 juli 2020 presenterade Alstom och SNCF den första färdiga TGV M-motorvagnen. De första tågsätten i den nya modulära TGV kommer att starta trafiken senast år 2024.

Det nya eldrivna fordonet TGV M avtäcktes vid Alstoms Belfort-verkstäder av Jean-Baptiste Eyméoud (president i Alstom France), Christophe Fanichet (ordförande och VD, SNCF Voyageurs) och Alain Krakovitch (VD, Voyages SNCF).

SNCF beställde 100 Avelia Horizon-tåg från Alstom i juli 2018. Detta höghastighetståg är också känt under TGV M (M står för moduler). Dessa nya fordon kommer också att användas för SNCF: s Ouigo-erbjudande.

SNCF och Alstom arbetade tillsammans från ett tidigt stadium i en gemensam plattform under projektets definitions- och samspecifikationsfaser.

På grund av dess mer kompakta, förenklade och strömlinjeformade utformning anses det att TGV M minskar anskaffnings- och underhållskostnaderna samtidigt som den ger 20 procent mer i kapacitet. Tåget tillhandahåller information i realtid om tågdelar, vilket möjliggör förebyggande underhåll.

Fjärde generationens TGV-funktioner

Tågets definierande funktion är att den har en modulär design, vilket gör det möjligt att ansluta 7, 8 eller 9 vagnar. Första klassens sittplatser kan omvandlas till andra klassens områden, och nya säten kan läggas till eller tas bort. Samma ommöbleringsmöjlighet gäller cykel- och bagageförvaringsutrymmen. Ytan ombord ökar med 20 procent och uppgår till 740 platser jämfört med 600 i nuvarande duplex-vagnar.

Från början var TGV M den första TGV-fordonet som utformades i nära samarbete med rullstolsanvändarföreningar och som kommer att vara den första TGV som ger personer med nedsatt rörlighet fullt autonom tillgänglighet till tåget.