Konsortium med Alstom, Bosch och Thales testar förarlöst tåg

Detta regionaltåg utrustades på Alstoms fabrik i Crespin (tidigare Bombardier) för testserien. Foto: Alstom, kredit © Samuel Dhote

Två och ett halvt år efter att ett konsortium lanserades för att utveckla prototypen för ett autonomt regionaltåg i Frankrike sätter SNCF och dess partners Alstom, Bosch, Spirops, Thales och Railenium Technology Research Institute igång sitt förarlösa testtåg.

I början av året modifierades ett regionaltåg från Regio 2N och utrustades för försöken av Alstom-anläggningen i Crespin (tidigare Bombardier). Olika sensorer, kameror, radar och lidars (laserdetektering) installerades för att samla in viktig information för projektet.

Inledande prövningar på kommersiella spår, följt av en testfas vid järnvägstestcentret uppvisade goda resultat.

De första försöken ägde rum under en vecka, i början av mars, mellan Aulnoye och Busigny och mellan Busigny och Calais (i norra Frankrike). Den regionala tågprototypen Regio 2N körde längs ett kommersiellt spår med projektets ingenjörer och tekniker ombord.

Försöken inkluderade tester av:

Uppfattnings- och igenkänningssystemen för signalerna längs banan;

Geolokaliseringssystemet testades, särskilt via satellit, vilket fastställde tågets exakta position.

Under denna första försöksfas aktiverades sensorerna och utrustningen för dessa nya system som är speciellt monterade på tåget för granskning av tågets rörelser.

Regio 2N-prototypen för regionaltåg observerades under testrutten av en SNCF-förare som specialiserat sig på drift under testförhållanden.

Under testveckan genomfördes prov vid CEF-järnvägstestcentret i Petite-Forêt, nära Valenciennes, för att undersöka tågets autonoma operativsystem, vilket gör det möjligt att automatisera tågets acceleration och bromsning.

En andra försöksfas pågår nu för att uppnå ett slags semi-autonomi.

CEF-järnvägstestcentret, har inlett den andra provserien då träningssystemets operativsystem inprogrammeras.

Dessa nya tester äger rum på det nationella järnvägsnätet i Busigny (i norra Frankrike) och kommer de närmaste månaderna att leda till semi-autonom drift i samband med försöksfasen.

Den semi-autonoma operationen gör det möjligt att automatisera tågets acceleration och bromsning, övervakad av en förare.

Dessa tester är ett viktigt steg för att uppnå konsortiets slutmål: att kunna garantera full autonomi senast 2023.